Aktuelnosti

Zdravstvena nega


Osnovne strukovne studije zdravstvene nege


Strukovne studijezdravstvene nege traju 3 godine, odnosno 6 semestara teorijske i prakti─Źne nastave na Fakultetu i u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, nakon ─Źega se sti─Źe naziv strukovna medicinska sestra, a prema listi zvanja Nacionalnog saveta.
U skladu sa društvenim potrebama Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o bli┼żim uslovima za upis na fakultet i na─Źinu sprovo─Ĺenja prijemnog ispita na osnovne strukovne studije zdravstvene nege upisuju se kandidati koji imaju srednje obrazovanje u ─Źetvorogodišnjem trajanju ukoliko ispune uslove Konkursa.
Nastava na ovom studijskom programu se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) ve┼żbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (klini─Źke prakti─Źne nastave, seminara, okruglih stolova, letnje stru─Źne prakse). Nakon savladanog studijskog programa osnovnih strukovnih studija zdravstvene nege studenti sti─Źu kompetencije za primenu teorijskog znanja, klini─Źkih veština i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stru─Źne delatnosti.
Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta odnosno strukovne medicinske sestre:

 • Za samostalno, efikasno i odgovorno obavljanje opšte zdravstvene nege zasnovane na eti─Źkim principima i holisti─Źkom pristupu korisniku u razli─Źitim podru─Źjima;
 • Da primeni ste─Źena teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika koje uklju─Źuju mere unapre─Ĺenja zdravlja, spre─Źavanja bolesti i zbrinjavanja:
 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici: u ambulanti i ku─çnim uslovima poštuju─çi razli─Źitosti, kulturu i etni─Źku pripadnost;
 • u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima;
 • u ustanovama socijalne zaštite;
 • Za sprovo─Ĺenje zdravstvene nege zasnovane na dokazima (evidence based nursing) i primenjuje me─Ĺunarodne standarde iz sestrinske prakse;
 • Da organizuje organizuje dnevne radne zadatke, vodi odgovaraju─çu sestrinsku i medicinsku dokumentaciju i rukovodi timom za zdravstvenu negu;
 • Za me─Ĺuprofesionalnu saradnju u procesu dijagnostike, le─Źenja i nege obolelih i povre─Ĺenih;
 • Da poštuje principe profesionalne etike i radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih ─Źlanova tima;
 • Da prati stru─Źnu literaturu i nastavi usavršavanje kroz specijalisti─Źke strukovne studije i do┼żivotno usavršavanje;

Ukupno anga┼żovanje studenata strukovnog studijskog programa zdravstvene nege kroz aktivnu nastavu i u─Źenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita izra┼żeno je brojem od 180 ESPB bodova. Na drugoj i tre─çoj godini studija studenti su u mogu─çnosti da u svakom semestru odaberu po jedan izborni predmet iz datih izbornih blokova, kroz koji ─çe biti u mogu─çnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredeljenje prema pojedinim oblastima zdravstvene nege

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program: strukovne studije zdravstvene nege - prvog nivoa studija


Osnovne akademske studije zdravstvene nege


Akademskestudijezdravstvene nege traju 4 godine, odnosno 8 semestara teorijske i prakti─Źne nastave na Fakultetu i u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, nakon ─Źega se sti─Źe naziv diplomirana medicinska sestra, a prema listi zvanja Nacionalnog saveta.
U skladu sa društvenim potrebama Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o bli┼żim uslovima za upis na fakultet i na─Źinu sprovo─Ĺenja prijemnog ispita na osnovne strukovne studije zdravstvene nege upisuju se kandidati koji imaju srednje obrazovanje u ─Źetvorogodišnjem trajanju ukoliko ispune uslove Konkursa.
Nastava na ovom studijskom programu se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) ve┼żbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (klini─Źke prakti─Źne nastave, seminara, okruglih stolova, letnje stru─Źne prakse). Nakon savladanog studijskog programa osnovnih akademskih studija zdravstvene nege studenti sti─Źu kompetencije za primenu teorijskog znanja, klini─Źkih veština i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stru─Źne delatnosti.
Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta odnosno diplomirane medicinske sestre:

 • Za samostalno, efikasno i odgovorno obavljanje opšte zdravstvene nege zasnovane na eti─Źkim principima i holisti─Źkom pristupu korisniku u razli─Źitim podru─Źjima;
 • Da primeni ste─Źena teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika koje uklju─Źuju mere unapre─Ĺenja zdravlja, spre─Źavanja bolesti, zbrinjavanja i nege:
 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici: u ambulanti i ku─çnim uslovima poštuju─çi razli─Źitosti, kulturu i etni─Źku pripadnost;
 • u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima;
 • Za sprovo─Ĺenje zdravstvene nege zasnovane na dokazima (evidence based nursing) i primenjuje me─Ĺunarodne standarde iz sestrinske prakse;
 • Da organizuje organizuje dnevne radne zadatke, vodi odgovaraju─çu sestrinsku i medicinsku dokumentaciju i rukovodi timom za zdravstvenu negu;
 • Za me─Ĺuprofesionalnu saradnju u procesu dijagnostike, le─Źenja i nege obolelih i povre─Ĺenih;
 • Da poštuje principe profesionalne etike i radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih ─Źlanova tima;
 • Da prati stru─Źnu literaturu i nastavi do┼żivotno usavršavanje;
 • Da ste─Źena znanja i veštine usmeri ka obavljanju nau─Źnoistra┼żiva─Źkog rada i primenu nau─Źnih rezultata u praksi i o tome obaveštavaju stru─Źnu i nau─Źnu javnost;
 • Za obavljanje poslova nastavnika zdravstvene nege;

Ukupno anga┼żovanje studenata akademskog studijskog programa zdravstvene nege kroz aktivnu nastavu i u─Źenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita izra┼żeno je brojem od 240 ESPB bodova. Od druge do ─Źetvrte godine studija studenti su u mogu─çnosti da u svakom semestru odaberu po jedan izborni predmet iz datih izbornih blokova, kroz koji ─çe biti u mogu─çnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredeljenje prema pojedinim oblastima zdravstvene nege.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program: akademske studije zdravstvene nege - prvog nivoa studija


Tekst uneo: