Aktuelnosti

15/10/2014

Informacija o po─Źetku nastave iz predmeta Hirurgija i nega hirur┼íkog bolesnika

Opširnije >>>

20/01/2014

ISPIT IZ UVODA U MEDICINU I ZDRAVSTVENU NEGU U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU - Osnovne studije zdravstvene nege

Opširnije >>>

03/07/2012

Rezultati ispita iz predmeta Zdravstvena nega u vanrednim prilikama

Opširnije >>>

11/06/2012

Ispit iz predmeta Umetnost i medicina za studente zdravstvene nege

Opširnije >>>

Arhiva

Zdravstvena nega

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Osnovne strukovne studije ZDRAVSTVENA NEGA-STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNI─îAR

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Osnovne akademske studije ZDRAVSTVENA NEGA-ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE

 

 

 

(1) Strukovne studije zdravstvene nege prema programu traju u traju 3 godine, odnosno 6 semestara i vrednuje se sa 180 ESPB. U tom periodu obavi se 2.595 ─Źasova (2.565 aktivne nastave i 30 ─Źasova stru─Źne prakse) teorijske i prakti─Źne nastave na Fakultetu i u zdravstvenim ustanovama nakon ─Źega se sti─Źe naziv strukovna medicinska sestra, uz bli┼że odre─Ĺenje naziva prema završenom smeru a prema listi zvanja Nacionalnog saveta. 

(2) Shodno ─Źl. Satuta 59, stav 1. i 2. uspeh studenata se ocenjuje ocenom 5–10, sem za predmete: Sociologija i Medicinska etika, koji se ocenjuju sa "polo┼żio(la)" i "nije polo┼żio(la)". 
 
Cilj studijskog programa je da student stekne slede─ça znanja:
1. o normalnoj strukturi i funkcijama ─Źovekovog organizma;
2. o narušavanju gra─Ĺe i/ili funkcije pojedinih organa, organiskih sistema ili celokupnog organizma ─Źoveka i etiologiji nastanka poreme─çaja;
3. iz odgovaraju─çih klini─Źkih disciplina, koja obezbe─Ĺuju studentu da stvori predstavu o mentalnim i fizi─Źkim oboljenjima;
4. o postupcima i metodama preventivne medicine, dijagnostike i terapije, kao i reprodukciji ─Źoveka;
5. o uslovima ┼żivota ─Źoveka, njegovom okru┼żenju, zaštiti ─Źovekove sredine i socijalnom statusu pojedinca;
6. iz deontologije, etike i pravne odgovornosti radnika medicinske struke;
7. o nau─Źnim metodama, koje na osnovu biomedicinskih merenja omogu─çavaju analizu dobijenih podataka i procenu nau─Źnih ─Źinjenica. 
 
Svrha studijskog programa je da student:
Završetkom studijskog programa, nosilac diplome je kvalifikovan za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti nakon obavljenog pripravni─Źkog sta┼ża i polo┼żenog stru─Źnog ispita shodno odredbama Pravilnika o pripravni─Źkom sta┼żu i stru─Źnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika («Slu┼żbeni glasnik RS» broj 50/06)
 
Strukovna medicinska sestra je osposobljena:
1. Za samostaln rad kao visokostru─Źna - strukovna medicinska sestra da primeni teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika uklju─Źuju─çi mere unapre─Ĺenja zdravlja i spre─Źavanja bolesti
 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: u ambulanti i ku─çnim uslovima,
 u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima (u zavisnsti od dodatnog usmerenja tokom edukacije).
2. Da rukovodi timom za zdravstvenu negu i koordinira rad sa ostalim timovima i sara─Ĺuje sa stru─Źnjacima sa visokim obrazovanjem u procesu dijagnostikovanja i le─Źenja obolelih i povre─Ĺenih.
3. Da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovaraju─çu administraciju.
4. Da ste─Źena znanja i iskustva prenese na druge ─Źlanove tima.
5. Da prati stru─Źnu literaturu i nastavi usavršavanje kroz specijalisti─Źke strukovne studije.
6. Da poštuje principe profesionalne etike i da radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih ─Źlanova tima. 
 
Osnovne strukovne studije zdravstvene nege odvijaju se po slede─çem planu:
 
I-godina studija
NASTAVNI PREDMET
─îasova nedeljno
─îasova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Na─Źin ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Ve┼ż
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
1.
Z1.AHE
Anatomija, histologija i embriologija
(korigovano 18.03.2013.)
4
2
0
0
60
30
90
6
5 – 10
2.
Z1.HUG
Humana genetika
(korigovano 17.09.2013.)
2
1
0
0
30
15
45
3
5 – 10
3.
Z1.BIH
Biohemija
(korigovano 29.10.2012.)
2
4
0
0
30
60
90
6
5 – 10
4.
Z1.SOC
2
0
0
0
30
0
30
3
Polo┼żio
Nije pol┼ż
5.
Z1.INF
2
1
0
0
30
15
45
3
5 – 10
6.
Z1.UVD
Uvod u medicinu i zdravstvenu negu (korigovano 30.10.2012.)
3
6
0
0
45
90
135
9
5 – 10
7.
Z1.FIZ
Fiziologija
(korigovano 25.09.2013.)
0
0
4
2
60
30
90
6
5 – 10
8.
Z1.MII
Mikrobiologija i imunologija
(korigovano 07.11.2012.)
0
0
4
2
60
30
90
6
5 – 10
9.
Z1.SCM
Socijalna medicina
(korigovano 03.12.2012.)
0
0
2
0
30
0
30
3
5 – 10
10.
Z1.ETI
0
0
2
0
30
0
30
3
Polo┼żio
Nije pol┼ż
11.
Z1.HZV
Higijena i zdravstveno vaspitanje
(korigovano 13.05.2013.)
0
0
2
2
30
30
60
6
5 – 10
12.
Z1.MIN
0
0
2
4
30
60
90
6
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
465
360
825
60,0
 
 
 
 
II- godina studija
NASTAVNI PREDMET
─îasova nedeljno
─îasova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Na─Źin ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Ve┼ż
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
13.
Z2.PTF
Patologija i patofiziologija (korigovano 23.11.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6
1,7
 
5 – 10
14.
Z2.FAR
Farmakologija i toksikologija
(korigovano 10.12.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6
3,7
 
5 – 10
15.
Z2.STA
Zdravstvena statistika
(korigovano 03.12.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
3
5
9
5 – 10
16.
Z2.DIJ
3
4
0
0
45
60
105
9
11
 
5 – 10
17.
Z2.IFB
2
4
0
0
30
60
90
6
6
8
5 – 10
18.
Z2.MRD
Zaštita u radnoj sredini (korigovano 26.07.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
6
11
5 – 10
19.
Z2.EPI
Epidemiologija
(korigovano 13.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
3
8
5 – 10
20.
Z2.MPS
Medicinska psihologija (korigovano 17.09.2013.)
0
0
2
1
30
15
45
3
10
5 – 10
21.
Z2.PRO
0
0
3
6
45
90
135
9
6
12
5 – 10
22.
Z2.GER
0
0
1
2
15
30
45
3
6
 
5 – 10
23.
Z2.PED
0
0
2
4
30
60
90
6
6
2
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
405
435
840
60,0
 
 
 
 
III - godina studija
NASTAVNI PREDMET
─îasova nedeljno
─îasova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Na─Źin ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Ve┼ż
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
24.
Z3.INT
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
25.
Z3.HIR
Hirurgija i nega hirurških bolesnika
(korigovano 21.02.2013.)
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
26.
Z3.GIN
1
2
0
0
15
30
45
3
13,14
21
5 – 10
27.
Z3.PSI
1
2
0
0
15
30
45
3
20
21
5 – 10
28.
Z3.REH
Medicinska rehabilitacija
(korigovano 13.11.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
3
21
5 – 10
29.
Z3.POR
2
4
0
0
30
60
90
6
 
16,22, 23
5 – 10
30.
Z3.IZB
IZBORNI PREDMET
2
1
0
0
30
15
45
3
 
 
Polo┼żio
Nije pol┼ż
20
 
19,15
 
31.
Z3.IZB
IZBORNI PREDMET I
2. Medicinska biohemija
(korigovano 29.10.2012.)
3. Osnovi radiologije
(korigovano 08.11.2012.)
5. Sportska medicina
(korigovano 27.09.2013.)
0
0
6
3
90
45
135
15
9
21
 
5 – 10
32.
Z3.IZB2
IZBORNI PREDMET II
1. Transfuziološka praksa
(koriogvano 24.09.2013.)
0
0
3
15
45
225
270
15
21
21
 
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
300
555
855
 
60,0
 
 
 
Stru─Źne prakse
 
30
 
 
 
NASTAVE NA III GODINI
885
 
 
 
P – predavanja
V - Ve┼żbe
SRS - Samostalni rad studenta
 
U K U P N O   ─î A S O V A
 2595
1.
 PREDAVANjA
1185
2.
 VE┼ŻBI
1380
3.
Stru─Źna praksa
30
U K U P N O   ESPB   BODOVA
 180

Predlog novih predmeta za akreditaciju:


(1) Akademske studije zdravstvene nege traju 4 godine, odnosno 8 semestara tokom kojih se studentu pru┼żi 3.335 ─Źasova (3.115 aktivne nastava, 80 ─Źasova stru─Źne prakse i 120 ─Źasova nau─Źnoistra┼żiva─Źkog rada – izrade diplomskog rada), što se vrednuje sa 240 ESPB bodova.
(2) Studijski program sadr┼żi obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 15 ESPB bodova, ─Źime se sti─Źe zvanje "Organizator zdravstvene nege", uz bli┼że odre─Ĺenje naziva prema završenom smeru a prema listi zvanja Nacionalnog saveta.
(3) Shodno ─Źl. Satuta 59, stav 1. i 2. uspeh studenata se ocenjuje ocenom 5–10, sem za predmete: Sociologija, Medicinska etika i Istorija medicine i zdravstvena nega, koji se ocenjuju sa "polo┼żio(la)" i "nije polo┼żio(la)".
 
Cilj studijskog programa je da student stekne znanja:
1. o normalnoj strukturi i funkcijama ─Źovekovog organizma;
2. o narušavanju gra─Ĺe i/ili funkcije pojedinih organa, organskih sistema ili celokupnog organizma ─Źoveka i etiologiji nastanka poreme─çaja;
3. iz odgovaraju─çih klini─Źkih disciplina, koja omogu─çuju studentu da stvori predstavu o mentalnim i fizi─Źkim oboljenjima;
4. o postupcima i metodama preventivne medicine, dijagnostike i terapije, kao i reprodukciji ─Źoveka;
5. o uslovima ┼żivota ─Źoveka, njegovom okru┼żenju, zaštiti ─Źovekove sredine i socijalnom statusu pojedinca;
6. iz deontologije, etike i pravne odgovornosti radnika medicinske struke;
7. o nau─Źnim metodama, koje na osnovu biomedicinskih merenja omogu─çavaju analizu dobijenih podataka i procenu nau─Źnih ─Źinjenica.
 
Svrha studijskog programa
Završetkom studijskog programa, odbranom diplomskog rada, nosilac diplome je kvalifikovan za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti nakon obavljenog pripravni─Źkog sta┼ża i polo┼żenog stru─Źnog ispita shodno odredbama Pravilnika o pripravni─Źkom sta┼żu i stru─Źnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika («Slu┼żbeni glasnik RS» broj 50/06).
Organizator zdravstvene nege je osposobljen:
(1) Za samostalni rad da kao visokostru─Źni zdravstveni radnik primeni teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika uklju─Źuju─çi mere unapre─Ĺenja zdravlja i spre─Źavanja bolesti
  1. u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: u ambulanti i ku─çnim uslovima,
  2. u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima (u zavisnsti od dodatnog usmerenja tokom edukacije)
(2) Da rukovodi timom za zdravstvenu negu i koordinira rad sa ostalim timovima i sara─Ĺuje sa stru─Źnjacima sa visokim obrazovanjem u procesu dijagnostikovanja i le─Źenja obolelih i povre─Ĺenih.
(3) Da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovaraju─çu administraciju.
(4) Da ste─Źena znanja i iskustva prenese na druge ─Źlanove tima.
(5) Da ste─Źena znanja i veštine usmeri ka obavljanju nau─Źnoistra┼żiva─Źkog rada i primenu nau─Źnih rezultata u praksi i o tome obaveštavaju stru─Źnu i nau─Źnu javnost.
(6) Da prati stru─Źnu literaturu i nastav studije na diplomskim akademskim studijama.
(7) Da poštuje principe profesionalne etike i da radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih ─Źlanova tima.
(8)Da bude osposobljena za srednjoškolskog profesora zdravstvene nege ukoliko je imao više od 17 ESPB iz pedagoških nauka.
 
Osnovne akademske studije zdravstvene nege odvijaju se po slede─çem planu:
 
I-godina studija
NASTAVNI PREDMET
─îasova nedeljno
─îasova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Na─Źin ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Ve┼ż
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
1.
Z1.AHE
Anatomija, histologija i embriologija
(korigovano 13.05.2013.)
4
2
0
0
60
30
90
6
5 – 10
2.
Z1.HUG
Humana genetika
(korigovano 17.09.2013.)
2
1
0
0
30
15
45
3
5 – 10
3.
Z1.BIH
Biohemija
(korigovano 29.10.2012.)
2
4
0
0
30
60
90
6
5 – 10
4.
Z1.SOC
2
0
0
0
30
0
30
3
Polo┼żio
Nije pol┼ż
5.
Z1.INF
2
1
0
0
30
15
45
3
5 – 10
6.
Z1.UVD
Uvod u medicinu i zdravstvenu negu
(korigovano 30.10.2012.)

3
6
0
0
45
90
135
9
5 – 10
7.
Z1.FIZ
Fiziologija
(korigovano 25.09.2013.)
0
0
4
2
60
30
90
6
5 – 10
8.
Z1.MII
Mikrobiologija i imunologija
(korigovano 07.11.2012.)
0
0
4
2
60
30
90
6
5 – 10
9.
Z1.SCM
Socijalna medicina
(korigovano 30.11.2012.)
0
0
2
0
30
0
30
3
5 – 10
10.
Z1.ETI
0
0
2
0
30
0
30
3
Polo┼żio
Nije pol┼ż
11.
Z1.HZV
Higijena i zdravstveno vaspitanje
(korigovano 13.05.2013.)
0
0
2
2
30
30
60
6
5 – 10
12.
Z1.MIN
0
0
2
4
30
60
90
6
5 – 10
Ukupno
 Aktivne nastave
465
360
825
60,0
 
 
 
 
II- godina studija
NASTAVNI PREDMET
─îasova nedeljno
─îasova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Na─Źin ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Ve┼ż
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
13.
Z2.PTF
Patologija i patofiziologija (korigovano 23.11.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6
1,7
 
5 – 10
14.
Z2.FAR
Farmakologija i toksikologija
(korigovano 10.12.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6
3,7
 
5 – 10
15.
Z2. STA
Zdravstvena statistika
(korigovano 30.11.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
3
5
9
5 – 10
16.
Z2.DIJ
3
4
0
0
45
60
105
9
11
 
5 – 10
17.
Z2.IFB
2
4
0
0
30
60
90
6
6
8
5 – 10
18.
Z2.MRD
Zaštita u radnoj sredini (korigovano 26.07.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
6
11
5 – 10
19.
Z2.EPI
Epidemiologija
(korigovano 13.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
3
8
5 – 10
20.
Z2.MPS
Medicinska psihologija (korigovano 17.09.2013.)
0
0
2
1
30
15
45
3
10
5 – 10
21.
Z2.PRO
0
0
3
6
45
90
135
9
6
12
5 – 10
22.
Z2.GER
0
0
1
2
15
30
45
3
6
 
5 – 10
23.
Z2.PED
0
0
2
4
30
60
90
6
6
2
5 – 10
Ukupno
 Aktivne nastave
405
435
840
60,0
 
 
 
 
III - godina studija
NASTAVNI PREDMET
─îasova nedeljno
─îasova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Na─Źin ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Ve┼ż
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
24.
Z3.INT
(korigovano 23.09.2013.)
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
25.
Z3.HIR
Hirurgija i nega hirurških bolesnika
(korigovano 21.02.2013.)
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
26.
Z3.GIN
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
27.
Z3.PSI
1
2
0
0
15
30
45
3
20
21
5 – 10
28.
Z3.REH
Medicinska rehabilitacija
(korigovano 13.11.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
3
21
5 – 10
29.
Z3.POR
2
4
0
0
30
60
90
6
16, 22,23
5 – 10
30.
Z3.JEZ1
2
0
2
0
60
0
60
3
 
5 – 10
31.
Z3.IST
0
0
2
0
30
0
30
3
10
Polo┼żio
Nije pol┼ż
32.
Z3.UMT
0
0
2
0
30
0
30
3
 
5 – 10
33.
Z3.ORG
0
0
4
2
60
30
90
6
9,15
 
5 – 10
34.
Z3.KOM
0
0
2
2
30
30
60
6
20
 
5 – 10
35.
Z3.ONK
0
0
2
4
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
36.
Z3.VAN
Zdravstvena nega u vanrednim prilikama
(korigovano 21.02.2013.)
0
0
1
2
15
30
45
3
13,14
21
5 – 10
Ukupno
 Aktivne nastave
405
450
855
60,0
 
 
 
 
IV godina studija
NASTAVNI PREDMET
─îasova nedeljno
─îasova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Na─Źin ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Ve┼ż
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
37.
Z4.NAR
Ekologija i javno zdravlje
(korigovano 13.05.2013.)
2
2
0
0
30
30
60
 
5
29
5 – 10
38.
Z4.RAZ
Psihologija razvojnog doba i starenja
(korigovano 17.09.2013.)
2
2
0
0
30
30
60
 
5
20
22,23
5 – 10
39.
Z4.IMG
Radiologija i imid┼żing u zdravstvu
(korigovano 08.11.2012.)
2
2
0
0
30
30
60
 
5
24,25
 
5 – 10
40.
Z4.PED
Uvod u pedagogiju
(korigovano 23.09.2013.)
3
3
0
0
45
45
90
 
8
20
 
5 – 10
41.
Z4.NAU
2
1
0
0
30
15
45
 
3
15
5 – 10
42.
Z4.JEZ2
4
0
0
0
60
0
60
 
4
30
5 – 10
43.
Z4.IZB1
IZBORNI PREDMET I
1. Organizacija i upravljanje u zdrav. nezi
(korigovano 13.01.2014.)
0
0
3
0
45
0
60
 
3
 
 
5 – 10
 
33
 
40
44.
Z4.IZB2
IZBORNI PREDMET II 
(korigovano 30.10.2012.)
4. Promocija zdravlja
(korigovano 30.11.2012.)
0
0
4
8
60
120
180
80
12
21
 
5 – 10
45.
DIPLOM
 
 
 
 
 
 
 
120
15
 
 
 
Ukupno
 Aktivne nastave
330
270
600
 
60,0
 
 
 
Stru─Źne prakse
 
80
 
 
 
Nau─Źnoistra┼żiva─Źkog rada
 
120
 
 
 
NASTAVE NA IV GODINI
800
 
 
 
P – predavanja
V - Ve┼żbe
SRS - Samostalni rad studenta
*Broj ESPB bodova za završni rad utvr─Ĺen je Statutum UNS-a
 
U K U P N O   ─î A S O V A
3335
1.
 PREDAVANjA
1485
2.
 VE┼ŻBI
1650
3.
 Stru─Źna praksa
80
4.
 Nau─Źnoistra┼żiva─Źki rad
120
U K U P N O   ESPB   BODOVA
240
 

Predlog novih predmeta za akreditaciju:

Tekst uneo: bivetic