Aktuelnosti

02/03/2015

Estetika u stomatologiji, raspored

Opširnije >>>

25/02/2015

Obaveštenje za studente zdravstvene nege koji polažu izborni predmet- Zdravstvena nega u internističkim granama medicine

Opširnije >>>

23/02/2015

Humana genetika važno obaveštenje, Medicina I godina

Opširnije >>>

18/02/2015

Informacija o nastavi iz Informatike - Obaveštenje za studente prve godine studija

Opširnije >>>

13/02/2015

Elektivni predmeti, obaveštenje

Opširnije >>>

09/02/2015

Master Z. nege i SRE, Informatičke tehnologije u nauci i praksi zdravstvene nege, Informatičke tehnologije u SRE

Opširnije >>>

Arhiva

Oglasne table


Kalendar ispitnih rokova 2015.


 Rasporedi po grupama, 2015 (ažurirano 27.02.2015.) :


Upis u letnji- overa zimskog semestra


Kalendar nastave i praznika


Rang liste za upis uz budžetsko finansiranje, školska 2014/ 2015.

Druga godina

Treca godina

Četvrta godina

Peta godina

Šesta godina


Poziv za učešÄ‡e studenata na radionici koju organizuje Naftna industrija Srbije u  okviru Tempus projekta Sipus


Spiskovi studenata

Medicina

Stomatologija

Farmacija

Medicinska rehabilitacija

Specijalna edukacija i rehabilitacija

Zdravstvena nega


Obaveštenje i raspored obavljanja letnje prakse za studente medicine:

Obaveštenje i raspored obavljanja letnje prakse za studente farmacije:


 Hirurgija,  letnja praksa, obaveštenje i obrazac


Obaveštenje i raspored obavljanja letnje prakse za studente zdravstvene nege, strukovnih i akademskih studija


 

Tekst uneo: bivetic