Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
28/07/2015Katedra za biohemiju - Raspored studenata za polaganje Završnog ispita po danima - sve studijske grupeOpširnije >>>
27/07/2015Ispit iz Epidemiologije u septembarskom ispitnom roku za studente Medicine Opširnije >>>
27/07/2015Obaveštenje, raspored polaganja teorijskog dela diplomskog ispita Opširnije >>>
23/07/2015Septembarski ispitni rok, Preventivno- korektivni rad sa decom školskog uzrasta (SRE)Opširnije >>>
22/07/2015Senzorne smetnje i teškoće u učenju, termin ispitaOpširnije >>>
22/07/2015Metodičko-didaktički pristup kod vizuelno-perceptivnih poremećaja u učenju, termin ispitaOpširnije >>>
21/07/2015KATEDRA ZA ONKOLOGIJU REZULTATI TESTA U JULSKOM ROKU Opširnije >>>
21/07/2015Obaveštenje za studente IV godine, ispiti iz predmeta OT i Radno osposobljavanje osoba sa VOOpširnije >>>
21/07/2015Termin ispita iz izbornih predmeta za master studente SREOpširnije >>>
20/07/2015Katedra za biohemiju - Obaveštenje za studente svih studijskih grupaOpširnije >>>
20/07/2015Katedra za biohemiju - Raspored održavanja Završnih ispita u Septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
20/07/2015Psihologija razvojnog doba, rezultatiOpširnije >>>
20/07/2015Istorija medicine i stomatologije, termin održavanja testa u septembarskom rokuOpširnije >>>
20/07/2015KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU- TEST IZ OFTALMOLOGIJE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
20/07/2015Obaveštenje za studente Specijalne rehabilitacije koji polažu ispit iz predmeta Tiflologije u septembarskom ispitnom rokOpširnije >>>
18/07/2015KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. TERMINI TESTOVA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU.Opširnije >>>
17/07/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-raspored termina u septembarskom roku za sve studente SREOpširnije >>>
17/07/2015KATEDRA ZA ONKOLOGIJU LETNJA PRAKSA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
16/07/2015Obaveštenje, radno vreme SkriptarniceOpširnije >>>
16/07/2015ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE U ZDRAVSTVENOJ NEZI IOpširnije >>>
16/07/2015ZDRAVSTVENA NEGA U VANREDNIM PRILIKAMA- septembarski ispitni rokOpširnije >>>
16/07/2015ZDRAVSTVENA NEGA ZA FIZIOTERAPEUTE - septembarski ispitni rokOpširnije >>>
16/07/2015OPŠTA ZDRAVSTVENA NEGA I - septembarski ispitni rok Opširnije >>>
16/07/2015OPŠTA ZDRAVSTVENA NEGA II - septembarski ispitni rok Opširnije >>>
16/07/2015Interna medicina, važno obaveštenjeOpširnije >>>
15/07/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Razvojne i kliničke neuropsihologijeOpširnije >>>
15/07/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita na izbornim predmetima master studija SREOpširnije >>>
15/07/2015KATEDRA ZA GERIJATRIJU - rezultati ispita (svi smerovi)Opširnije >>>
15/07/2015HISTOLOGIJA - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE- VAŽNO!Opširnije >>>
14/07/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Kliničke psihologijeOpširnije >>>
14/07/2015Infektivne bolesti i nega zaraznog bolesnika - upis ocenaOpširnije >>>
14/07/2015Rezultati ispita iz Medicinske statistike i informatike/Zdravstvene statistike, odrzanog 10.7.2015. godine Opširnije >>>
14/07/2015UNIR, korigovani rezultati testa, stomatologijaOpširnije >>>
14/07/2015Obaveštenje- diplomski po staromOpširnije >>>
13/07/2015Raspored polaganja usmenog dela ispita Kineziologija llOpširnije >>>
13/07/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-upis ocena iz Uvoda u dopunske terapijeOpširnije >>>
13/07/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KINEZITERAPIJA II U JULSKOM ISPITNOM ROKU Opširnije >>>
13/07/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KINEZIOLOGIJA II PO NOVOM PROGRAMU U JULSKOM ISPITNOM ROKU Opširnije >>>
13/07/2015Uvod u naučnoistraživački rad/Metodologija naučnoistraživačkog rada/Metodologija naučnog istraživanja Opširnije >>>
13/07/2015Uvod u naučnoistraživački rad/Metodologija naučnoistraživačkog rada/Metodologija naučnog istraživanja, rezultatiOpširnije >>>
13/07/2015Katedra za zdravstvenu negu - Rezultati ispita zdravstvena nega u vanrednim prilikama 10.07.2015.Opširnije >>>
12/07/2015usmeni deo ispitaOpširnije >>>
11/07/2015Katedra za patologiju - ISPITI IZ PATOLOGIJE U SEPTEMBARSKOM ROKUOpširnije >>>
10/07/2015Rezultati testa iz OFTALMOLOGIJE dana 10.07.2015.Opširnije >>>
10/07/2015Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj neziOpširnije >>>
10/07/2015REZULTATI TESTA IZ PEDIJATRIJE I NEGE ZDRAVOG I BOLESNOG DETETAOpširnije >>>
09/07/2015KATEDRA ZA PATOLOGIJU - RASPORED POLAGANJA USMENOG ISPITA IZ PATOLOGIJE U JULSKOM ROKU Opširnije >>>
09/07/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati testa iz Uvoda u dopunske terapijeOpširnije >>>
09/07/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati testa iz Procene stanja u SREOpširnije >>>
09/07/2015UPIS OCENA IZ PREDMETA OSNOVI KINEZIOLOGIJE SA OPŠTOM KINEZITERAPIJOM I MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆUOpširnije >>>
09/07/2015Katedra za patologiju - rezultati ispita i obaveštenja vezana za julski ispitni rokOpširnije >>>
09/07/2015Istorija medicine i stomatologije – termin održavanja testa u julskom ispitnom rokuOpširnije >>>
09/07/2015KATEDRA ZA ONKOLOGIJU - JULSKI ISPITNI ROK - ZDRAVSTVENA NEGAOpširnije >>>
09/07/2015KATEDRA ZA ONKOLOGIJU - JULSKI ISPITNI ROK - MEDICINAOpširnije >>>
09/07/2015Rezultati ispita iz Medicinskih osnova tiflologije održanog 09.07.2015.Opširnije >>>
08/07/2015Katedra za biohemiju - Rezultati testa održanog 08.07.2015.Opširnije >>>
08/07/2015Katedra za patologiju - rezultati testa održanog 08. jula 2015. godineOpširnije >>>
08/07/2015TEST IZ URGENTNE MEDICINEOpširnije >>>
08/07/2015Hirurgija i nega hirurškog bolesnika Opširnije >>>
07/07/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ predmeta REUMATOLOGIJA U JULSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
07/07/2015Raspored polaganja ispita MEDICINSKA REHABILITACIJA u julskom ispitnom roku za studente medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
07/07/2015Katedra za biohemiju - Rezultati testa održanog 07.07.2015.Opširnije >>>
07/07/2015REZULTATI TESTA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U JULSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2014/15Opširnije >>>
07/07/2015UNIR- Farmacija- rezultati završnog testa od 25.06.2015.- korigovanoOpširnije >>>
07/07/2015USMENI IZ PREDMETA HRONIČNE BOLESTI KOD DECEOpširnije >>>
07/07/2015Ispit- Uvod u naučnoistraživački rad/Metodologija naučnoistraživačkog rada/Metodologija naučnog istraživanja, julski rokOpširnije >>>
07/07/2015REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE U JULSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2014/15Opširnije >>>
07/07/2015TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U JULSKOM ROKU ŠK 2014/15Opširnije >>>
07/07/2015TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE ZA STUDENTE MEDICINE U JULSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2014/15Opširnije >>>
07/07/2015Rezultati ispita iz Epidemiologije u julskom ispitnom roku 2015. godine za studente Medicine i Zdravstvene negeOpširnije >>>
07/07/2015Obaveštenje za buduće studente, dokumentacija za upis Opširnije >>>
06/07/2015SPISAK STUDENATA SRE KOJI SU POLOŽILI TEST IZ PREDMETA OSNOVI KINEZIOLOGIJE SA OPŠTOM KINEZITERAPIJOM JULOpširnije >>>
06/07/2015SPISAK STUDENATA SRE KOJI SU POLOŽILI TEST IZ PREDMETA MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆU U JULSKOM ISPITNOM ROKU Opširnije >>>
06/07/2015Raspored polaganja ispita MEDICINSKA REHABILITACIJA u julskom ispitnom roku za studente MEDICINE školske 2014/2015Opširnije >>>
06/07/2015KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. USMENI DEO ISPITA IZ KINEZIOLOGIJE 1 i KINEZITERAPIJE 1Opširnije >>>
06/07/2015Infektivne bolesti i nega zaraznog bolesnika - rezultati testa i raspored polaganja praktičnog dela ispita - JULSKI ROKOpširnije >>>
06/07/2015KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU- termini održavanja testovaOpširnije >>>
06/07/2015KATEDRA ZA ONKOLOGIJU UPISIVANJE OCENA U INDEKSE U UTORAK 7.07.2015. u 13h. Opširnije >>>
06/07/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
06/07/2015Anatomija obaveštenje, julski ispitni rokOpširnije >>>
06/07/2015Anatomija, spiskovi i rasporedi za testOpširnije >>>
06/07/2015Katedra za biohemiju - VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTEOpširnije >>>
03/07/2015KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. ISPIT IZ PREDMETA FIZIOTERAPIJA U ONKOLOGIJI U JULSKOM ISPITNOM ROKU.Opširnije >>>
03/07/2015Ispit iz predmeta Istorija seksualnosti - julski ispitni rokOpširnije >>>
03/07/2015KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA - Ispit za studente zdravstvene nege - masterOpširnije >>>
02/07/2015Katedra za internu medicinu - Ispitivači za studente medicine koji polažu Kliničku propedevtiku u julskom rokuOpširnije >>>
02/07/2015KLINIČKA PROPEDEVTIKA ZA STUDENTE MEDICINE - Pomenjen datum polaganja ispita kod prof. dr N. Čemelić AđićOpširnije >>>
02/07/2015STATISTIČKE METODE U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSI (master studije). Julski ispitni rokOpširnije >>>
02/07/2015Katedra za patologiju, raspored polaganja usmenog i prakticnog ispita u julskom roku.Opširnije >>>
02/07/2015ISTORIJA MEDICINE I STOMATOLOGIJE - TERMIN ODRŽAVANJA TESTA U JULSKOM ISPITNOM ROKU Opširnije >>>
02/07/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Psihologije razvojnog dobaOpširnije >>>
01/07/2015Ispit iz predmeta Interna medicina za studente medicinske rehabilitacije u julskom ispitnom roku Opširnije >>>
01/07/2015TEST IZ INTERNE MEDICINE – JULSKI ROKOpširnije >>>
01/07/2015Raspored polaganja ispita iz predmeta Klinička propedevtika za studente medicine u julskom ispitnom roku Opširnije >>>
01/07/2015Raspored polaganja ispita iz predmeta Propedevtika i zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi - julski rokOpširnije >>>
01/07/2015Katedra za internu medicinu - Raspored polaganja ispita iz predmeta Uvod u kliničku praksu II za studente medicineOpširnije >>>
01/07/2015Katedra za interne bolesti - Rezultati ispita iz Kliničke imunologijeOpširnije >>>
01/07/2015Predavanje iz Socijalne farmacije u okviru pripravničkog staža za diplomirane farmaceuteOpširnije >>>
01/07/2015HIRURGIJA I NEGA HIRURŠKOG BOLESNIKA - julski ispitni rokOpširnije >>>