Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
24/04/2014Obaveštenje u vezi sa nastavom iz elektivnog predmeta Terapija muzikomOpširnije >>>
24/04/2014KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU ISPIT IZ OFTALMOLOGIJE U MAJSKOM ISPITNOM ROKU( APSOLVENTI I VI GODINA)Opširnije >>>
24/04/2014KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. REZULTATI TESTA : FIZIOTERAPIJA U ONKOLOGIJIOpširnije >>>
23/04/2014KATEDRZA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU-PBAVEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINEOpširnije >>>
22/04/2014Atlantski savet Srbije uz podršku ambasade SAD organizuje tribinu.Opširnije >>>
22/04/2014Obaveštenje, diplomski po starom programuOpširnije >>>
22/04/2014Rezultati testa iz Onkologije za studente medicine u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
18/04/2014KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. ISPITNI ROK: MAJ 2014. TERMINI TESTOVA ZA STUDENTE IV GODINEOpširnije >>>
18/04/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-kolokvijum iz Preventivno-korektivnog rada sa decom školskog uzrastaOpširnije >>>
16/04/2014REZULTATI TESTA: OCENA FUNKCIONALNOG STANJA I KVALITETA ŽIVOTAOpširnije >>>
16/04/2014KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU-IZMENA TERMINA PREDAVANJA IZ PREDMETA KINEZIOLOGIJA IIOpširnije >>>
16/04/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Kliničke psihologijeOpširnije >>>
15/04/2014Obaveštenje za studente I godine Medicine i Stomatologije, InformatikaOpširnije >>>
15/04/2014Humana genetika, rezultati ispita, Specijalna rehabilitacija i edukacijaOpširnije >>>
15/04/2014Humana genetika, rezultati ispita, FarmacijaOpširnije >>>
15/04/2014Humana genetika, rezultati ispita, Medicina i StomatologijaOpširnije >>>
15/04/2014Humana genetika, konačne ocene, Medicinska rehabilitacijaOpširnije >>>
15/04/2014Rezultati ispita iz MEDICINSKE STATISTIKE I INFORMATIKE I ZDRAVSTVENE STATISTIKE održanog 11.04.2014.godine za studente medicine, stomatologije, specijalne rehabilitacije i specijalne edukacijeOpširnije >>>
13/04/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Kliničke i razvojne neuropsihologijeOpširnije >>>
12/04/2014test iz Urgentne medicine rezultati raspored usmenog ispitaOpširnije >>>
12/04/2014rezultati testa iz prve pomoćiOpširnije >>>
11/04/2014Katedra za biohemiju - Rezultati testa održanog 11.04.2014.Opširnije >>>
11/04/2014Rezultati ispita iz predmeta"FIZIOTERAPIJA U PROTETICI I ORTOTICI"Opširnije >>>
11/04/2014Katedra za patologiju, obavestenje za studente svih smerova koji su polagali test 11.04.2014 godOpširnije >>>
11/04/2014Katedra za patologiju, rezultati polaganja testa od 11.04.2014 za studente zdr. nege i med. rehabilitacije.Opširnije >>>
11/04/2014Katedra za patologiju, rezultati polaganja popravnog testa I od 11.04.2014 za studente medicine aktuelne generacije.Opširnije >>>
11/04/2014Rezultati ispita iz Uvod u naučnoistraživački rad u aprilskom ispitnom roku 2013/2014. Opširnije >>>
11/04/2014Obaveštenje za studente Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
10/04/2014Obaveštenje za studente prve godine Doktorskih studija Opširnije >>>
09/04/2014SPISAK STUDENATA SRE KOJI SU POLOŽILI TEST IZ PREDMETA OSNOVI KINEZIOLOGIJE SA OPŠTOM KINEZITERAP. U APRILSKOM ISP.ROKUOpširnije >>>
09/04/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINE Opširnije >>>
09/04/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KINEZIOLOGIJA I U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE FIZIOTERAPIJE I MED.REH.Opširnije >>>
09/04/2014Važno! Obaveštenje za studente doktorskih studija Kliničke medicineOpširnije >>>
09/04/2014Katedra za patologiju, raspored usmenog ispita za studente koji su polagali test 5 i prakticni 7 i 8 aprila.Opširnije >>>
09/04/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJE U APRILSKOM ROKU 2014.Opširnije >>>
09/04/2014Rezultati ispita Principi dobre kliničke prakseOpširnije >>>
08/04/2014Katedra za patologiju, rezultati prakticnog ispita odrzanog 8 aprila 2014 godineOpširnije >>>
08/04/2014Rezultati ispita iz MEDICINSKE STATISTIKE I INFORMATIKE/ZDRAVSTVENE STATISTIKE održanog 07.04.2014.godineOpširnije >>>
08/04/2014Infektivne bolesti i nega zaraznog bolesnika - rezultati testa i raspored polaganja praktičnog dela ispitaOpširnije >>>
08/04/2014Rezultati testa iz oftalmologije u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
07/04/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KINEZITERAPIJA I U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE FIZIOTERAPIJE I MED.REH.Opširnije >>>
07/04/2014REZULTATI ELIMINACIONOG TESTA PREDMET KINEZITERAPIJA 1Opširnije >>>
07/04/2014KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU - MEDICINA REZULTATI TESTA I TERMINI ZA USMENI U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
07/04/2014KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU - ZDRAVSTVENA NEGA REZULTATI TESTA I TERMINI U APRILSKOM ROKUOpširnije >>>
05/04/2014Katedra za patologiju, obavestenje za sve studente koji su polagali test 5 aprila 2014.Opširnije >>>
05/04/2014Katedra za patologiju, rezultati polaganja testa od 5 aprila za studente medicine prethodnih generacija.Opširnije >>>
05/04/2014Katedra za patologiju, rezultati testa od 5 aprila za studente stomatologije prethodnih generacija.Opširnije >>>
05/04/2014Katedra za patologiju, rezultati testa od 5 aprila za studente stomatologije aktuelne generacije.Opširnije >>>
04/04/2014Katedra za biohemiju - Obaveštenje za studente MedicineOpširnije >>>
04/04/2014Katedra za biohemiju - Rezultati testa održanog 04.04.2014.Opširnije >>>
04/04/2014ISPIT IZ ONKOLOGIJE - test - za studente Medicine održaće se 16.04.2014. u 12h.Opširnije >>>
04/04/2014ISPIT IZ ONKOLOGIJE za studente Zdravstvene nege održaće se 15.04.2014. u 9h. Opširnije >>>
04/04/2014prva pomoć - ispit - aprilOpširnije >>>
04/04/2014test iz urgentne medicine za sve studente -aprilski rokOpširnije >>>
04/04/2014Obavezan kolokvijum iz dermatovenerolgije u aprilskom roku, studenti Stomatologije, 3. godinaOpširnije >>>
04/04/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija- promena termina ispita iz Procene u SRE i Asistivnih tehnologijaOpširnije >>>
04/04/2014VAŽNO OBAVEŠTENJE KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU PROMENA TERMINA ZA POLAGANJE TESTA U APRILSKOM ROKU - MEDICINAOpširnije >>>
03/04/2014Zdravstvena nega za fizioterapeute - aprilski ispitni rok Opširnije >>>
03/04/2014Izmena termina za polaganje ispita iz Patologije u majsko-apsolventskom roku za studente Medicine, Stomatologije Opširnije >>>
03/04/2014Ispit iz Engleskog jezika II, u aprilskom ispitnom roku Opširnije >>>
03/04/2014Rezultati ispita Informatika u zdravstvu, 21.02.2014.Opširnije >>>
02/04/2014KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU-IZBORNI PREDMET HIPOTERAPIJAOpširnije >>>
02/04/2014Ispit iz Medicinske etike - VAŽNO, PROMENA TERMINA Opširnije >>>
02/04/2014RASPORED POLAGANJA PROPEDEVTIKE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U APRILSKOM ROKUOpširnije >>>
02/04/2014RASPORED POLAGANJA IZ PREDMETA UVOD U KLINIČKU PRAKSU 2 U APRILSKOM ROKUOpširnije >>>
02/04/2014RASPORED POLAGANJA KLINIČKE PROPEDEVTIKE ZA STUDENTE MEDICINE U APRILSKOM ROKUOpširnije >>>
01/04/2014ISPITI IZ INTERNE MEDICINE U APRILSKOM ROKU ZA STUDENTE REHABILITACIJEOpširnije >>>
01/04/2014TEST IZ INTERNE MEDICINE U APRILSKOM ROKU (STUDENTI MEDICINE, STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NEGE)Opširnije >>>
01/04/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-termin ispita iz Preventivno korektivnog rada sa decom školskog uzrastaOpširnije >>>
01/04/2014KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PREDAVANJA IZ PREDMETA KINEZITERAPIJA IIOpširnije >>>
01/04/2014KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU TEST FIZIOTERAPIJA U NEUROLOGIJIOpširnije >>>
01/04/2014Ispit iz MEDICINSKE ETIKE I SOCIOLOGIJE u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
01/04/2014OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSNOVNIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA II GODINE ZDRAVSTVENE NEGE-EPIDEMIOLOGIJAOpširnije >>>
01/04/2014Rezultati kolokvijuma iz Multidisciplinarne intenzivne zdravstvene nege, 01.04.2014.Opširnije >>>