Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
29/05/2015Katedra za patologiju, uvid u prakticni kolokvijum-mikroskop II za studente medicine aktuelne generacije.Opširnije >>>
29/05/2015Katedra za patologiju, rezultati prakticnog kolokvijuma - mikroskop II za studente medicine aktuelne generacije.Opširnije >>>
29/05/2015IZBORNI PREDMET "HIPOTERAPIJA"- termin odbrane seminarskih radovaOpširnije >>>
29/05/2015Rezultati testa iz Dermatovenerologije održanog 28.05.2015. za studente farmacijeOpširnije >>>
29/05/2015Osnovi Didaktike za studente Spec. rehab. i edukacije, Zdravstvene nege i Medicinske rehabilitacije, rezultatiOpširnije >>>
28/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati kolokvijuma iz Psihologije razvojnog dobaOpširnije >>>
28/05/2015GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA ZA INTERNATOpširnije >>>
28/05/2015KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU- TEST IZ OFTALMOLOGIJE U JUNSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
28/05/2015Potpisi iz Kineziologije II za studente fizioterapije II godinaOpširnije >>>
28/05/2015Katedra za biohemiju - Obaveštenje za studente svih studijskih grupaOpširnije >>>
28/05/2015Naučna sekcija, sertifikati i kongresni materijali sa ovogodišnjeg Nacionalnog kongresaOpširnije >>>
27/05/2015Veštine komuniciranja-rezultati kolokvijuma Opširnije >>>
27/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE PRAKTIČNA NASTAVA ZA VIII GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
26/05/2015Katedra za patološku fiziologiju-junski rok-obaveštenje za studenteOpširnije >>>
26/05/2015KATEDRA ZA GERIJATRIJU - OBAVEŠTENJE Zdravstvena nega i SRE (modul višestruka ometenost)Opširnije >>>
26/05/2015Uvod u naučnoistraživački rad- potpisivanje indeksa Opširnije >>>
26/05/2015Sudska medicina - rezultati testa za studente stomatologije Opširnije >>>
25/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE PRAKTIČNA NASTAVA ZA IV GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
22/05/2015Obaveštenje u vezi sa nastavom koju drži prof. dr Bogdan Đaković (Terapija muzikom, art-terapija, umetnost i medicina)Opširnije >>>
22/05/2015Uvod u naučnoistraživački rad- potpisivanje indeksa Opširnije >>>
22/05/2015Ispit iz predmeta Uvod u naučnoistraživački rad/Metodologija naučnoistraživačkog rada/Metodologija naučnog istraživanja Opširnije >>>
22/05/2015Ispit iz predmeta OSNOVI DIDAKTIKEOpširnije >>>
22/05/2015Ispit iz predmeta UVOD U PEDAGOGIJUOpširnije >>>
22/05/2015Ispit iz predmeta PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOMOpširnije >>>
21/05/2015Katedra za patologiju, obavestenje o potpisivanju indeksa za studente aktuelne generacije.Opširnije >>>
21/05/2015Katedra za fiziologiju - Prijava ispita za septembarski ispitni rokOpširnije >>>
20/05/2015REZULTATI ISPITA IZ ZDRAVSTVENE STATISTIKE ODRŽANOG 18.5.2015.GODINEOpširnije >>>
20/05/2015Turnus iz medicine rada - JUNOpširnije >>>
20/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE-PRAKTIČNA NASTAVA ZA VI GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
19/05/2015HISTOLOGIJA - 2. i 4. GRUPA, REZULTATI 2. PARCIJALNOG PRAKTIČNOG 19.05.2015.Opširnije >>>
19/05/2015Predavanje iz Socijalne farmacije u okviru pripravničkog staža za diplomirane farmaceute Opširnije >>>
19/05/2015Ispit iz predmeta Terapija muzikom, Art terapija i Umetnost i medicinaOpširnije >>>
18/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE PRAKTIČNA NASTAVA ZA VII GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
18/05/2015HISTOLOGIJA - 5. i 7. GRUPA, REZULTATI 2. PARCIJALNOG PRAKTIČNOG 18.05.2015.Opširnije >>>
18/05/2015HISTOLOGIJA - 9. i 10. GRUPA, REZULTATI 2. PARCIJALNOG PRAKTIČNOG 18.05.2015.Opširnije >>>
18/05/2015PREDAVANJA MEDICINSKA ETIKA-SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJAOpširnije >>>
16/05/2015usmeni iz urgentne medicineOpširnije >>>
15/05/2015Anatomija, raspored održavanja predispitnih vežbiOpširnije >>>
15/05/2015ISPIT IZ ZDRAVSTVENE NEGE ZA FIZIOTERAPEUTE - junski ispitni rokOpširnije >>>
15/05/2015ISPIT IZ OPŠTE ZDRAVSTVENE NEGE I i II (junski ispitni rok)Opširnije >>>
15/05/2015Ispit iz ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA U ZDRAVSTVENOJ NEZI - junski i julski ispitni rokOpširnije >>>
15/05/2015Ispit iz ZDRAVSTVENE NEGE U VANREDNIM PRILIKAMA - junski i julski ispitni rokOpširnije >>>
15/05/2015test iz urgentne medicine 15.5.2015. u 10.30 u A2Opširnije >>>
15/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-kolokvijum iz Preventivno-korektivnog rada sa decom školskog uzrastaOpširnije >>>
14/05/2015Katedra za patologiju, rezultati prakticnog ispita odrzanog 13.05.2015Opširnije >>>
14/05/2015Oftalmologija - rezultati testa i raspored polaganja praktičnog i usmenog dela ispitaOpširnije >>>
13/05/2015Konkurs za letnju praksu u Rusiji za studente medicine, obaveštenjeOpširnije >>>
13/05/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJE U MAJSKOM ROKU 2015.Opširnije >>>
13/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE PRAKTIČNA NASTAVA ZA VII GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
13/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE PRAKTIČNA NASTAVA ZA VII GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
12/05/2015OBAVEŠTENJE-Studentima i nastavnicima o terminima nadoknade propuštenih predavanja za V(petu) godinu MEDICINEOpširnije >>>
12/05/2015Asistivne tehnologije-rezultati kolokvijuma za studente II godine Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
12/05/2015Raspored teorijske i praktične nastave za lekare na specijalizaciji iz Interne medicine- EndokrinologijaOpširnije >>>
12/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-raspored vežbi iz Procene stanja za studente II godineOpširnije >>>
12/05/2015Humana genetika, termini ispita u junskom i julskom roku, za sve smeroveOpširnije >>>
12/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati kolokvijuma iz OligofrenologijeOpširnije >>>
11/05/2015PREDAVANJE PO POZIVU Prof. dr sci Pascal Le Prince Opširnije >>>
11/05/2015STUDENTI SRE KOJI SU POLOŽILI TEST IZ PREDMETA MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆUOpširnije >>>
11/05/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINEOpširnije >>>
12/05/2015VEŠTINE KOMUNICIRANJA-termini ispita u junskom roku za studente Zdravstvene nege i Medicinske rehabilitacije Opširnije >>>
12/05/2015ISPIT IZ ONKOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U MAJSKOM ROKUOpširnije >>>
11/05/2015TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA ZA STUDENTE MEDICINE U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ŠK.2014/15Opširnije >>>
11/05/2015REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ŠK.2014/15Opširnije >>>
11/05/2015REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ŠK. 2014/15Opširnije >>>
11/05/2015TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA ZA STUDENTE MEDICINE U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ŠK.2014/15Opširnije >>>
11/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE - REZULTATI TESTA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ŠK.2014/15Opširnije >>>
11/05/2015Kolokvijum iz Epidemiologije, rezultatiOpširnije >>>
10/05/2015Katedra za biohemiju - Potpisi, letnji semestarOpširnije >>>
10/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-majski ispitni rok za apsolventeOpširnije >>>
09/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-termin kolokvijuma iz Procene stanja u SREOpširnije >>>
08/05/2015Katedra za patologiju, obavestenje o nadoknadi izgubljenog predavanja iz farmakologije zbog predavanja prof. Tibora TotaOpširnije >>>
08/05/2015Katedra za patologiju, raspored vezbi do kraja letnjeg semestra za studente medicine aktuelne generacije.Opširnije >>>
08/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-raspored stručne prakse za studente I godine SREOpširnije >>>
08/05/2015Anatomija, rezultati prvog kolokvijuma za studente BMIOpširnije >>>
07/05/2015CNS i čula za studente na engleskom, Anatomija, informacija o održavanju poslednjeg parcijalnog testa Opširnije >>>
07/05/2015KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU-ISPIT IZ TIFLOLOGIJE ZA STUDENTE SREOpširnije >>>
07/05/2015Naučna sekcija, preuzimanje kongresnog materijala sa kongresa u Vrnjačkoj BanjiOpširnije >>>
06/05/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA REUMATOLOGIJA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
06/05/2015Epidemiologija, obaveštenje o kolokvijumu za studente MedicineOpširnije >>>
06/05/2015TERMIN POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTKINJU SREOpširnije >>>
06/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE I GODINE SREOpširnije >>>
06/05/2015Katedra za patologiju, obavestenje o terminu predavanja prof. dr Tibora Tota za studente aktuelne generacije.Opširnije >>>
06/05/2015Katedra za patologiju, raspored polaganja usmenog ispita u majskom apsolventskom ispitnom roku.Opširnije >>>
06/05/2015Katedra za patologiju raspored polaganja testa i prakticnog u majskom apsolventskom ispitnom rokuOpširnije >>>
05/05/2015Obaveštenje za specijalizante Interne medicineOpširnije >>>
05/05/2015Test iz predmeta Ortopedija vilica u MAJSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
05/05/2015Infektivne bolesti - majski rok - raspored polaganja testaOpširnije >>>
05/05/2015Kvalifikacioni test iz PEDIJATRIJEOpširnije >>>
04/05/2015MAY EXAM TERM - OCCUPATIONAL MEDICINEOpširnije >>>
04/05/2015Obaveštenje za studentkinju SREOpširnije >>>
04/05/2015Termin testa iz predmeta MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆU Opširnije >>>
04/05/2015Raspored polaganja ispita iz predmeta Medicinska rehabilitacija u majskom ispitnom roku za studente zravstvene negeOpširnije >>>
04/05/2015TEST iz predmeta Medicinska rehabilitacija, u MAJSKOM ispitnom roku, za studente medicineOpširnije >>>
04/05/2015Test iz Interne medicine, majski rok studenti Zdravstvene negeOpširnije >>>
04/05/2015Test iz Interne medicine, majski rok- studenti StomatologijeOpširnije >>>
04/05/2015Test iz Interne medicine, MAJSKI rok- studenti Opšte medicineOpširnije >>>
04/05/2015Obaveštenje za studente Medicine, Stomatologije i Z.nege- test iz Interne medicine- MAJSKI rokOpširnije >>>
04/05/2015KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU - PRAKTIKUMOpširnije >>>
04/05/2015Uvod u naučnoistraživački rad– važno obaveštenje za studente Medicine- (grupe 4a, 4b i 4c)Opširnije >>>
04/05/2015Medicinа, II godina, kolokvijum iz predmeta Uvod u naučnoistraživački rad, grupeOpširnije >>>
04/05/2015Hirurgija i nega hirurških bolesnika - majski ispitni rok 2015.Opširnije >>>
04/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE-TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/15Opširnije >>>
04/05/2015Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_MAJSKI ispitni rok_raspored polaganja ispitaOpširnije >>>
04/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE-TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2014/15 GODINEOpširnije >>>
04/05/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE - PRAKTIČNA NASTAVA ZA VI GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
03/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati kolokvijuma iz Uvoda u dopunske terapijeOpširnije >>>
03/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-obaveštenje o stručnoj praksi za studente I godine SREOpširnije >>>
03/05/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-termin kolokvijuma iz Oligofrenologije za studente I godineOpširnije >>>
01/05/2015Katedra za biohemiju - Majski ispitni rokOpširnije >>>