Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
03/09/2015MIKROBIOLOGIJA- raspored polaganja ispita, konačan- septembar 2015.Opširnije >>>
02/09/2015KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. TERMINI TESTOVA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
02/09/2015KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJAOpširnije >>>
02/09/2015TERMINI ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU-OSNOVI KINEZIOLOGIJE SA OPŠTOM KTH MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆUOpširnije >>>
02/09/2015Katedra za patologiju, obavestenje za studente koji su polagali prakticni 02.09.2015 godineOpširnije >>>
02/09/2015Katedra za patologiju, zbirna tabela nakon prakticnog odrzanog 02.09.2015 godineOpširnije >>>
02/09/2015Katedra za patologiju, rezultati prakticnog ispita odrzanog 02.09.2015 godineOpširnije >>>
02/09/2015KATEDRA ZA ONKOLOGIJU - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
02/09/2015TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U SEPTEMBARSKOM ROKUOpširnije >>>
02/09/2015REZULTATI TESTA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2014/15Opširnije >>>
02/09/2015TEST IZ MEDICINSKE REHABILITACIJE ZA STUDENTE MEDICINE U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
02/09/2015DOPUNJEN RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
02/09/2015REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2014/15Opširnije >>>
02/09/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJE U SEPTEMBARSKOM ROKU 2015.Opširnije >>>
02/09/2015TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA ZA STUDENTE MEDICINE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU Opširnije >>>
02/09/2015Veštine komuniciranja-septembarski rok-I god.Zdravstvene nege i III god. Zdravstvene nege i Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
01/09/2015Katedra za medicinsku rehabilitaciju - rezultati ispita Kineziterapija lOpširnije >>>
01/09/2015Katedra za medicinsku rehabilitaciju - rezultati ispita Kineziologija l Opširnije >>>
01/09/2015OSNOVI KINEZIOLOGIJE SA OPŠTOM KINEZITERAPIJOM-REZULTATI ISPITAOpširnije >>>
01/09/2015MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆU-REZULTATI ISPITAOpširnije >>>
01/09/2015MEDICINSKA REHABILITACIJA-RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA ZA STUDENTE MEDICINE Opširnije >>>
01/09/2015Rezultati ispita iz OFTALMOLOGIJE u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
01/09/2015Katedra za patologiju, obavestenje za studente svih smerova koji su polagali test 01.09.2015 godine.Opširnije >>>
01/09/2015Katedra za patologiju, zbirna tabela za aktuelnu generaciju studenata medicine posle testa 01.09.2015 god.Opširnije >>>
01/09/2015Katedra za patologiju, rezultati polaganja testa iz patologije za studente svih smerova, 01.09.2015 god.Opširnije >>>
01/09/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE-VI GODINA KOJI OBAVLJAJU KLINIČKU PRAKSU NA KLINICI ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVOOpširnije >>>
01/09/2015Predavanje iz Socijalne farmacije u okviru pripravničkog staža za diplomirane farmaceuteOpširnije >>>
01/09/2015TEST IZ PEDIJATRIJE – VAŽNO OBAVEŠTENJE!!Opširnije >>>
01/09/2015KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. ISPIT IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA U ONKOLOGIJI U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU.Opširnije >>>