Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
06/03/2015Zdravstvena nega terminalno obolelog Osnovne strukovne studije zdravstvene nege -3 god.Opširnije >>>
06/03/2015Organizacija zdravstvene nege onkoloških bolesnika Osnovne akademske studije zdravstvene nege -4 god.-2014/2015Opširnije >>>
06/03/2015test iz urgentne medicine za mart ponedeljak 9.3.u 9.05. Amfiteatar IOpširnije >>>
05/03/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-izmena termina ispita za studente IV godine smera Inkluzivno obrazovanjeOpširnije >>>
05/03/2015Судска медицина, распоред полагања у мартовском рокуOpširnije >>>
05/03/2015ONKOLOGIJA - RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE MEDICINE martovski rokOpširnije >>>
05/03/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA REUMATOLOGIJA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE Opširnije >>>
04/03/2015Obaveštenje za studente SRE koji su položili ispit iz predmete Balneoterapija i relaksacija u februarskom ispitnom roku Opširnije >>>
04/03/2015Obaveštenje za studente zdravstvene negeOpširnije >>>
04/03/2015Ispit iz ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA U ZDRAVSTVENOJ NEZI - martovski ispitni rok Opširnije >>>
04/03/2015Ispit iz HIRURGIJE I NEGE HIRURŠKOG BOLESNIKA - martovski ispitni rokOpširnije >>>
04/03/2015Test iz predmeta Ortopedija vilica u MARTOVSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2015Ispiti iz Patologije u majskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
04/03/2015Ispiti iz Patologije, aprilski ispitni rokOpširnije >>>
04/03/2015Katedra za patologiju, raspored polaganja svih delova ispita u martovskom apsolventskom ispitnom roku.Opširnije >>>
04/03/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE - PRAKTIČNA NASTAVA ZA IX GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
04/03/2015PREDAVANJA PROFESIONALNA ETIKAOpširnije >>>
04/03/2015ISPIT PROFESIONALNA ETIKA 9.03.2015.Opširnije >>>
04/03/2015Kvalifikacioni test iz PEDIJATRIJEOpširnije >>>
03/03/2015KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. ISPIT IZ PREDMETA FIZIOTERAPIJA U ONKOLOGIJI U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
03/03/2015Test iz infektivnih bolesti - martovski rok - studenti medicineOpširnije >>>
03/03/2015HIPOTERAPIJA-IZBORNI PREDMET (termini predavanja)Opširnije >>>
03/03/2015Specijalna rehabilitacija i edukacija-apsolventski ispitni rok u martuOpširnije >>>
03/03/2015Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_MARTOVSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
03/03/2015Raspored polaganja ispita iz dermatovenerologije-martovski rokOpširnije >>>
03/03/2015OBAVEŠTENJE STUDENTIMA SRE(II godina)ZA SPROVOĐENJE VEŽBI IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJAOpširnije >>>
03/03/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ MEDICINE RADA ZA MARTOVSKI ROK 2015.godOpširnije >>>
03/03/2015OBAVEŠTENJE STUDENTIMA SRE ZA SPROVOĐENJE VEŽBI IZ PREDMETA MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆUOpširnije >>>
03/03/2015Predavanja iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom raduOpširnije >>>
03/03/2015TERMIN TESTA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINEOpširnije >>>
03/03/2015RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE ZDR.NEGEOpširnije >>>
02/03/2015VEŽBE NA TRANSFUZIOLOGIJI ZA STUDENTE MEDICINE, INTERNA MEDICINAOpširnije >>>
02/03/2015Katedra za biohemiju - Apsolventski ispitni rokOpširnije >>>
02/03/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE - TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTAOpširnije >>>
02/03/2015HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - OBAVEŠTENJE ZA APRILSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
02/03/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE - TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTAOpširnije >>>
02/03/2015Test iz Interne medicine, martovski rok-studenti Opšte medicineOpširnije >>>
02/03/2015Test iz Interne medicine – martovski ispitni rok, studenti Zdravstvene negeOpširnije >>>
02/03/2015Test iz Interne medicine – martovski ispitni rok, studenti Stomatologije Opširnije >>>
02/03/2015HISTOLOGIJA - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE I GODINE STUDIJA AKTUELNE GENERACIJE (UPISANE 2014/2015)Opširnije >>>
02/03/2015Raspored studenata - vežbe iz Interne medicine-na transfuziologijiOpširnije >>>
02/03/2015Obaveštenje za studente Medicine, Stomatologije i Z.nege- Test iz Interne medicine- martovski rokOpširnije >>>
02/03/2015Ispit iz predmeta Interna medicina za studente medicinske rehabilitacije u martovskom ispitnom roku 2015.Opširnije >>>
02/03/2015Supspecijalizacija Medicina bola. Raspored predavanja za 2015. Opširnije >>>
02/03/2015OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE PRAKTIČNA NASTAVA ZA II GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
02/03/2015OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE - POZIV NA PREDAVANJEOpširnije >>>
02/03/2015KATEDRA ZA GERIJATRIJU - OBAVEŠTENJE - studenti II godine ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
02/03/2015Estetika u stomatologiji, rasporedOpširnije >>>
02/03/2015Katedra za patologiju, termini polaganja ispita za studente svih smerova u majskom apsolventskom ispitnom roku, 2015 godOpširnije >>>
02/03/2015Katedra za patologiju, termini polaganja ispita za studente svih smerova u aprilskom ispitnom roku, 2015 godine.Opširnije >>>
01/03/2015Testovi - Stomatologija sa MFH i MFH martovski ispitni rokOpširnije >>>