Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
24/05/2016TERMINI ZA POLAGANJE USMENOG DELA ISPITA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAV.NEGE u MAJSKOM ROKUOpširnije >>>
23/05/2016raspored polaganja usmenog ispita iz urgentne medicine kod Prof dr Vladana PopovićaOpširnije >>>
23/05/2016MIKROBIOLOGIJA - Rezultati testa - Opsta i specijalna bakteriologija sa parazitologijom - Maj 2016Opširnije >>>
23/05/2016MIKROBIOLOGIJA - Rezultati testa - Medicina - Majski rok 2016.docOpširnije >>>
23/05/2016OBAVESTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA X GRUPA OD UTORKA KOJI SLUSAJU PREDMET - GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA Opširnije >>>
23/05/2016Katedra za patologiju, Rezultati prakticnog ispita u apsolventkom majskom rokuOpširnije >>>
23/05/2016Promena termina ispita za studente zdravstvene nege - master iz predmeta KVALITET ZIVOTA BOLESNIKAOpširnije >>>
23/05/2016KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU-VAŽNO OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
23/05/2016Test iz predmeta Ortopedija vilica u MAJSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
23/05/2016Specijalna rehabilitacija i edukacija-termini ispita u junskom i julskom rokuOpširnije >>>
23/05/2016Ispit iz Engleskog jezika u majskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
22/05/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU Opširnije >>>
20/05/2016LETNJA PRAKSA-FT RASPOREDOpširnije >>>
20/05/2016Ispitne komisije za studente IM, stomatologije i zdravstvene nege koji su polozili testOpširnije >>>
19/05/2016Infektivne bolesti - MAJSKI ispitni rok - raspored polaganja testa - studenti medicineOpširnije >>>
19/05/2016Katedra za internu medicinu-termin ispita za studente medicinske rehabilitacije u majskom rokuOpširnije >>>
19/05/2016Subject MEDICAL REHABILITATION SCHEDULE FOR THE EXAM IN THE MAY EXAMINATION PERIOD FOR MEDICAL STUDENTSOpširnije >>>
19/05/2016Raspored polaganja ispita iz predmeta MEDICINSKA REHABILITACIJA za studente ZDRAVSTVENE NEGE u majskom ispitnom rokuOpširnije >>>
19/05/2016Termin testa iz predmeta MEDICINSKA REHABILITACIJA u majskom ispitnom roku za studente medicineOpširnije >>>
19/05/2016Promena lokacije za vežbe iz radiologije za studente medicine u periodu od 23.05 -27.05.2016.Opširnije >>>
18/05/2016MAY EXAM TERM - OCCUPATIONAL MEDICINEOpširnije >>>
18/05/2016Ispit za studente zdravstvene nege - master iz predmeta KVALITET ZIVOTA BOLESNIKAOpširnije >>>
18/05/2016OBAVESTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA II GRUPA OD ČETVRTTKA KOJI SLUSAJU PREDMET - GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJAOpširnije >>>
18/05/2016Test iz DERMATOVENEROLOGIJE u MAJSKOM ispitnom roku za studente medicineOpširnije >>>
18/05/2016HIRURGIJA I NEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA - MAJSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
18/05/2016Kvalifikacioni test iz PEDIJATRIJEOpširnije >>>
18/05/2016KATEDRA ZA BIOHEMIJU: Raspored ispita u majskom ispitnom roku 2016. godineOpširnije >>>
18/05/2016STATISTIČKE METODE U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSI (master studije)- Majski ispitni rokOpširnije >>>
17/05/2016Specijalna rehabilitacija i edukacija-termini ispita u majskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
17/05/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU- raspored polaganja ispita u majskom ispitnom rokuOpširnije >>>
17/05/2016Katedra za biohemiju: Raspored testova u letnjem semestru školske 2015/16. za sve smeroveOpširnije >>>
17/05/2016OBAVESTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA PREDAVANJE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJEOpširnije >>>
17/05/2016Test iz urgentne medicine u majskom rokuOpširnije >>>
17/05/2016OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I ZDR. NEGE TERMIN ZA POLAGANJE TESTA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU IZ GINEK. I OPST.Opširnije >>>
17/05/2016TEST IZ OFTALMOLOGIJE U JUNSKOM ( REDOVNOM) ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
17/05/2016Ispit iz epidemiologije za studente medicine u majskom ispitnom rokuOpširnije >>>
16/05/2016MIKROBIOLOGIJA-obaveštenje za studente-MAJ 2016Opširnije >>>
16/05/2016OBAVESTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IX GRUPA OD UTORKA KOJI SLUSAJU PREDMET - GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJAOpširnije >>>
16/05/2016Sudska medicina - termin polaganja praktičnog dela ispita u majskom rokuOpširnije >>>
16/05/2016KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-Ak.studije zd.nege-ispit Majski rokOpširnije >>>
16/05/2016MEDICIN RADA - raspored polaganja za ispitni rok MAJ 2016. god.Opširnije >>>
16/05/2016Novi raspored vežbi za studente akademskih i osnovnih strukovnih studija zdravstvene negeOpširnije >>>
16/05/2016Veštine komuniciranja-termini ispita za studente Zdravstvene nege, Medicinske rehabilitacije i SREOpširnije >>>
16/05/2016Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_raspored polaganja ispita u majskom rokuOpširnije >>>
16/05/2016TESTOVI - MAJSKI ROK iz Stomatologije sa MFH i MFHOpširnije >>>
15/05/2016KATEDRA ZA BIOHEMIJU: Rezultati testa za studente farmacije II godine, održanog 13.05. (sa korekcijama)Opširnije >>>
13/05/2016Specijalna rehabilitacija i edukacija-majski ispitni rok za apsolventeOpširnije >>>
13/05/2016HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA REZULTATI DRUGOG TEORIJSKOG TESTA (ORGANOLOGIJA)- 13.05.2016.Opširnije >>>
13/05/2016IZVLAČENJE ISPITIVAČA U MAJSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
13/05/2016Katedra za internu medicinu-izvlacenje ispitnik komisija -apsolventski rokOpširnije >>>
13/05/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE ZA VEŽBE IZ KINEZITERPIJE 2Opširnije >>>
13/05/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE IZ VEŽBI KINEZITERAPIJA 2Opširnije >>>
13/05/2016POTPISI IZ HIRURGIJEOpširnije >>>
11/05/2016HISTOLOGIJA-RASPORED STUDENATA ZA DRUGI TEORIJSKI TEST (test na srpskom)-ORGANOLOGIJA, PETAK 13.05.2016.Opširnije >>>
11/05/2016Specijalna rehabilitacija i edukacija-termin kolokvijuma iz OligofrenologijeOpširnije >>>
11/05/2016PRIJAVLJIVANJE ZA TERMINE LETNJE PRAKSE-MEDICINSKA REHABILITACIJAOpširnije >>>
11/05/2016Katedra za Internu medicinu VAŽNO OBAVEŠTENJE-obavezna potvrda izlaska na ispitOpširnije >>>
11/05/2016KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU-termin testa u apsolventskom roku (medicina, stomatologija i zdravstvena nega)Opširnije >>>
11/05/2016ISPIT IZ HIRURGIJE I NEGE HIRURŠKOG BOLESNIKA (MAJSKI ISPITNI ROK)Opširnije >>>
11/05/2016OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU ZDRAVSTVENU NEGU 2 KAO RAZLIKU ISPITA ZBOG PRELASKA NA NOVI STUDIJSKI PROGRAMOpširnije >>>
10/05/2016KATEDRA ZA BIOHEMIJU - PROMENA TERMINA TESTAOpširnije >>>
05/05/2016Katedra za patološku fiziologiju i lab.med.-Obaveštenje za studente-Majski ispitni rokOpširnije >>>
05/05/2016KATEDRA ZA BIOHEMIJU: Obaveštenje za studente farmacije II godineOpširnije >>>
05/05/2016Stručna praksa I godine studenata Specijalne edukacije i rehabilitacije u Domu „Veternik“Opširnije >>>
05/05/2016HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE AKTUELNE GENERACIJE 2015/2016.Opširnije >>>
04/05/2016FIZIOLOGIJA - julski ispitni rok Opširnije >>>