Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
24/10/2014REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ HISTOLOGIJE U OKTOBARSKOM III ROKUOpširnije >>>
24/10/2014Istorija seksualnosti, detaljan protokol izvođenja nastaveOpširnije >>>
24/10/2014Interna medicina, prijava za turnuse i dodela mentora, VI godina MedicineOpširnije >>>
23/10/2014Odluka veća Katedre za Internu medicinuOpširnije >>>
22/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Kliničke psihologijeOpširnije >>>
22/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Psihologije razvojnog dobaOpširnije >>>
21/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-obaveštenje o sanitarnim knjižicama za studente IVgod.smera Inkluzivno obrazovanjeOpširnije >>>
21/10/2014OBAVEŠTENJE STUDENTIMA 6. GODINE MEDICINE ZA VEZBE IZ MEDIC.REHABILITACIJEOpširnije >>>
21/10/2014Katedra za patologiju, raspored polaganja usmenog ispita posle praticnog i testa u oktobarskom III ispitnom roku.Opširnije >>>
21/10/2014Katedra za patologija, rezultati polaganja testa odrzanog 21.10.2014.Opširnije >>>
21/10/2014EKSPERIMENTALNA HIRURGIJA RASPORED NASTAVEOpširnije >>>
20/10/2014Department of SURGERY - SCHEDULE -Opširnije >>>
20/10/2014Katedra za patologiju, rezultati prakticnog ispita odrzanog 20.10.2014 u oktobarskom III ispitnom roku.Opširnije >>>
20/10/2014VEŽBE STUDENATA SPEC.REHABIL.I EDUKACIJE (III GODINA) IZ PREDMETA OSNOVE KINEZIOLOG.SA OPŠTOM KINEZITERAPIJOM, GRUPEOpširnije >>>
20/10/2014VEŽBE STUDENATA SPEC.REHABILITACIJE I EDUKACIJE (II GODINA) IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA, PODELA U GRUPEOpširnije >>>
20/10/2014VEŽBE STUDENATA ZDR.NEGE IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA, PODELA U GRUPEOpširnije >>>
20/10/2014VEŽBE STUDENATA VI GODINE MEDICINE IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA, PODELA U GRUPEOpširnije >>>
20/10/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KINEZIOLOGIJA II U PRODUŽENOM OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDIC.REHABILIT.Opširnije >>>
20/10/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KINEZIOLOGIJA 1 U PRODUŽENOM OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MED.REHABILITAC.Opširnije >>>
20/10/2014Epidemiologija, oktobar IV, rezultatiOpširnije >>>
20/10/2014Katedra za patologiju, raspored odrzavanja prakticne nastave za studente zdravstvene nege i medicinske rehabilitacije.Opširnije >>>
20/10/2014Važno obaveštenje,studenti IV godine Zdravstvene nege, UNIROpširnije >>>
20/10/2014GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE KOJI SU UPISALI V GODINU PRAKTIČNA NASTAVA Opširnije >>>
20/10/2014Predavanja iz MEDICINSKE ETIKE i PROFESIONALNE ETIKE neće biti održana 21 i 22.10.2014.Opširnije >>>
19/10/2014RASPORED NASTAVE ZA SPECIJALIZANTE INTERNE MEDICINE - KARDIOLOGIJA 3.DEOOpširnije >>>
19/10/2014RASPORED NASTAVE ZA SPECIJALIZANTE INTERNE MEDICINE - KARDIOLOGIJA 2.DEOOpširnije >>>
19/10/2014RASPORED NASTAVE ZA SPECIJALIZANTE INTERNE MEDICINE - KARDIOLOGIJA 1.DEOOpširnije >>>
19/10/2014R A S P O R E D I Katedra za HIRURGIJUOpširnije >>>
19/10/2014GRUPE ZA VEŽBE IZ ONKOLOGIJE ZA STUDENTE 6. GOD. MEDICINE U ŠK. 2014/2015.GOD.Opširnije >>>
18/10/2014Katedra za patologiju, raspored polaganja ispita iz patologije u oktobarskom III ispitnom roku.Opširnije >>>
18/10/2014Katedra za patologiju, obavestenje o pocetku prakticne nastave ya studente svih smerova u sk. 14/15Opširnije >>>
17/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-oktobar III-Procena stanja u SREOpširnije >>>
17/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-oktobar III-Psihologija razvojnog dobaOpširnije >>>
17/10/2014Anatomija u dodatnom oktobarskom roku, 22.10. u 8h, izvlačenje imena nastavnika za usmeni deo ispitaOpširnije >>>
17/10/2014Obaveštenje za studente svih godina Zdravstvene nege i MedicineOpširnije >>>
17/10/2014Istorija medicine i stomatologije, test u oktobarskom 3. rokuOpširnije >>>
17/10/2014Ispit iz predmeta Uvod u naučnoistraživački rad/Metodologija naučnoistraživačkog rada/Metodologija naučnog istraživanja Opširnije >>>
17/10/2014Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena nega, ispitOpširnije >>>
16/10/2014Studije medicine, 4. godina, INTERNA MEDICINA RASPORED VEŽBIOpširnije >>>
16/10/2014Studije stomatologije - INTERNA MEDICINA VEŽBE - RASPORED Opširnije >>>
16/10/2014STUDIJE MEDICINE UVOD U KLINIČKU PRAKSU 2 RASPORED PRAKTIČNE NASTAVEOpširnije >>>
16/10/2014RASPORED VEŽBI IZ INTERNE MEDICINE I NEGE INTERNISTIČKIH BOLESNIKA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
16/10/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA U PRODUŽENOM OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE SREOpširnije >>>
16/10/2014Test iz Anatomije u dodatnom oktobarskom rokuOpširnije >>>
16/10/2014Raspored polaganja ispita iz predmeta Klinička propedevtika za studente Medicine u oktobarskom 3. ispitnom rokuOpširnije >>>
16/10/2014Ispit iz Epidemiologije u oktobar IV rokuOpširnije >>>
16/10/2014Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom - oktobarski 4 ispitni rok Opširnije >>>
16/10/2014Infektivne bolesti - dodatni oktobarski rok - termin održavanja testa Opširnije >>>
16/10/2014Istorija seksualnosti, plan nastaveOpširnije >>>
15/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-oktobar III-ispit iz Kliničke psihologije i Razvojne i kliničke neuropsihologijeOpširnije >>>
15/10/2014Katedra za biohemiju - Dodatni Oktobar IIIOpširnije >>>
15/10/2014Obaveštenje o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijamaOpširnije >>>
15/10/2014Ispit iz Naučnoistraživačkog rada u medicini u ispitnom roku Oktobar 3. Zdravstvena nega, SREOpširnije >>>
15/10/2014OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU - OKTOBAR IIIOpširnije >>>
15/10/2014Hirurgija i nega hirurškog bolesnika - raspored predavanjaOpširnije >>>
15/10/2014Informacija o početku nastave iz predmeta Hirurgija i nega hirurškog bolesnikaOpširnije >>>
15/10/2014Raspored predavanja iz predmeta engleski jezik i za studente Medicine, i Stomatologije, i master studijeOpširnije >>>
14/10/2014Obaveštenje za studente IV godine Akademskih studija medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
14/10/2014Nastava iz Epidemiologije za specijalizante iz Opšte medicineOpširnije >>>
14/10/2014Katedra za internu medicinu OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDIJSKE PROGRAMEOpširnije >>>
14/10/2014Raspored održavanja praktične nastave iz predmeta OFTALMOLOGIJE za studente 6 godine opšte medicine Opširnije >>>
14/10/2014Obaveštenje za studente IV godine Specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
14/10/2014TERMIN POLAGANJA ELIMINACIONIH TESTOVA ZA STUDENTE I i II GODINE MEDICINSKE REHABILITACIJE u OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
13/10/2014IZBORNI PREDMETI KATEDRE ZA HIRURGIJUOpširnije >>>
13/10/2014Test iz Interne medicine- oktobar 3. -studenti Zdravstvene negeOpširnije >>>
13/10/2014Test iz Interne medicine-Oktobar 3-studenti opšte medicineOpširnije >>>
13/10/2014Test iz Interne medicine – oktobarski 3. ispitni rok-studenti StomatologijeOpširnije >>>
13/10/2014Obaveštenje za studente medicine, stomatologije i z.nege-Test iz interne medicine-oktobar 3.Opširnije >>>
13/10/2014Ispit iz predmeta Interna medicina za studente medicinske rehabilitacije u oktobarskom 3. ispitnom rokuOpširnije >>>
13/10/2014TestOpširnije >>>
13/10/2014GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE KOJI SU UPISALI III GODINU UVODNO PREDAVANJEOpširnije >>>
13/10/2014GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE KOJI SU UPISALI V GODINU UVODNO PREDAVANJEOpširnije >>>
13/10/2014Raspored grupa na vežbama iz Anatomije za studente Specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
13/10/2014Info za studente IV godine Zdravstvene nege i Medicinske rehabilitacije, Uvod u pedagogiju:Opširnije >>>
13/10/2014Info za studente I godine Specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
13/10/2014Obavestenje za III godinu Zdravstvene nege za predmet "Nega u primarnoj zdravstvenoj zastiti i porodici"Opširnije >>>
12/10/2014Raspored predavanja za studente medicine iz predmeta onkologije u zimskom semestru 2014/15 Opširnije >>>
11/10/2014RASPORED PREDAVANJA IZ INTERNE MEDICINE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINIOpširnije >>>
11/10/2014RASPORED PREDAVANJA IZ INTERNE MEDICINE ZA STUDENTE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINIOpširnije >>>
11/10/2014RASPORED PREDAVANJA IZ INTERNE MEDICINE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINIOpširnije >>>
10/10/2014OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
10/10/2014OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
10/10/2014Obaveštenje za studente medicine o početku nastave iz predmeta medicina radaOpširnije >>>
10/10/2014INTERNA MEDICINA I NEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE Opširnije >>>
10/10/2014OBAVEŠTENJE ZA OKTOBAR III - HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJAOpširnije >>>
10/10/2014KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU- OBAVEŠTENJE O TEORIJSKOJ NASTAVI ZA STUDENTE MEDICINE ZA ŠKOLSKU 2014/2015 GODINUOpširnije >>>
10/10/2014Obaveštenje za specijalizante iz Opšte medicine Opširnije >>>
10/10/2014Obaveštenje za studente koji studiraju "po Bolonji", oktobar 3.Opširnije >>>
09/10/2014Obaveštenje za studente 2. godine M. rehabilitacije, 4. godine Z. nege i 4. godine SRE, silabusiOpširnije >>>
09/10/2014Ispit iz predmeta Sistematika biljaka u naknadnom ispitnom roku Opširnije >>>
08/10/2014SPISAK STUDENATA SRE KOJI SU POLOŽILI TEST IZ PREDMETA MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆU U OKTOBAR 3 ISP.ROKUOpširnije >>>
08/10/2014Katedra za patologiju, termini polaganja ispita iz patologije za studente svih smerova u oktobarskom III ispitnom roku.Opširnije >>>
08/10/2014usmeni ispit kod doc. dr ilije srdanovića - četvrtak 9.10. u 09.00Opširnije >>>
08/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-predavanje iz Metodičko didaktičkog pristupa kod jezičko govornih poremećaja Opširnije >>>
08/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-predavanje iz Metodičko didaktičkog pristupa kod mentalnih poremećaja u učenjuOpširnije >>>
08/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-predavanje iz predmeta Metodika rada sa osobama disocijalnog ponašanjaOpširnije >>>
08/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija- predavanje iz predmeta Pedagogija osoba sa bolestima zavisnostiOpširnije >>>
08/10/2014TERMIN POLAGANJA ISPITA IZ REUMATOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE U OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
08/10/2014Ispit iz Interne medicine za studente Rehabilitacije u oktobarskom 3. ispitnom rokuOpširnije >>>
08/10/2014Test iz Interne medicine– oktobarski 3. ispitni rok- studenti StomatologijeOpširnije >>>
07/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati testa iz Kliničke psihologijeOpširnije >>>
07/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-uvodna predavanja iz Kliničke psihologije i Razvojne i kliničke neuropsihologijeOpširnije >>>
07/10/2014TERMINI ZA USMENI DEO ISPITA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE U OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKU ZA ST. MEDICINE I ZDR. NEGE Opširnije >>>
07/10/2014REZULTATI TESTA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE U OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
07/10/2014REZULTATI TESTA IZ TIFLOLOGIJE U OKTOBARSKOM 2 ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
06/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-oktobar III-Preventivno-korektivni rad sa decom školskog uzrastaOpširnije >>>
06/10/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA U OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE NEGEOpširnije >>>
06/10/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KINEZITERAPIJA II U OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
06/10/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KINEZITERAPIJA 1 U OKTOBAR 3 ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
06/10/2014Rezultati eliminacionih testova Kineziterapije I i II Opširnije >>>
06/10/2014Rasporedi za AnatomijuOpširnije >>>
06/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-oktobar III- Procena u SREOpširnije >>>
06/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-oktobar III- Klinička psihologijaOpširnije >>>
06/10/2014Važna informacija za studente Zdravstvene nege o rasporedu grupa na vežbama iz AnatomijeOpširnije >>>
06/10/2014Informacija za studente prve godine o početku nastave iz AnatomijeOpširnije >>>
06/10/2014Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom - oktobar 3 ispitni rok Opširnije >>>
06/10/2014Obaveštenje za specijalizante Opšte medicineOpširnije >>>
06/10/2014Katedra za oftalmologiju-ispit iz medicinske osnove tiflologije u oktobarskom 3 ispitnom rokuOpširnije >>>
06/10/2014Termin testa iz predmeta MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆU u OKTOBAR 3 ispitnom rokuOpširnije >>>
06/10/2014Raspored polaganja ispita iz dermatovenerologije-oktobar IIIOpširnije >>>
06/10/2014Infektivne bolesti - termin odrzavanja testa u oktobru IIIOpširnije >>>
04/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-oktobar III-termin ispita za Razvojnu i kliničku neuropsihologijuOpširnije >>>
03/10/2014Eliminacioni testovi za studente III godine medicinske rehabilitacije Opširnije >>>
03/10/2014Rezultati ispita iz MEDICINSKE STATISTIKE I INFORMATIKE/ZDRAVSTVENE STATISTIKE održanog 02.10.2014.godineOpširnije >>>
03/10/2014GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA TERMIN TESTA U OKTOBAR III ISPITNOM ROKU ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE Opširnije >>>
03/10/2014Kvalifikacioni test iz PEDIJATRIJE U TREĆEM OKTOBARSKOM ROKU Opširnije >>>
03/10/2014Katedra za biohemiju - Obaveštenje o početku nastave u školskoj 2014/15.Opširnije >>>
03/10/2014Katedra za biohemiju - Oktobar IIIOpširnije >>>
02/10/2014Ispit za studente Zdravstvene nege - master, iz predmeta Kvalitet života bolesnikaOpširnije >>>
01/10/2014usmeni ispit iz urgentne medicineOpširnije >>>
01/10/2014REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG TESTA IZ HISTOLOGIJE 1.X 2014.Opširnije >>>
01/10/2014TEST U "SOCIJALNOM" ROKU IZ STOMATOLOGIJE SA MFHOpširnije >>>
01/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija- obaveštenje za studente I godine-predavanje iz Psihologije razvojnog dobaOpširnije >>>
01/10/2014Veštine komuniciranja- Obaveštenje za studente prve godine Zdravstvene nege(osnovne akademske i strukovne studije)Opširnije >>>
01/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Veština komuniciranjaOpširnije >>>
01/10/2014Specijalna rehabilitacija i edukacija-rezultati ispita iz Razvojne i kliničke neuropsihologijeOpširnije >>>
01/10/2014Uvod u naučnoistraživački rad, upis ocenaOpširnije >>>
01/10/2014Uvod u naučnoistraživacki rad- medicina- rezultati završnog testa 01.10.2014Opširnije >>>
01/10/2014Katedra za patologiju, dopuna spiska za usmeni u oktobarskom II ispitnom roku nakon testa i prakticnog.Opširnije >>>
01/10/2014Katedra za patologiju, rezultati prakticnog ispita odrzanog 01.10.2014.Opširnije >>>
01/10/2014RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ HUMANE GENETIKE 2, IZMENA!!!Opširnije >>>
01/10/2014REZULTATI TESTA IZ KLINIČKE GENETIKEOpširnije >>>
01/10/2014Na stranici "Oglasne table", postavljeni su spiskovi studenata po grupama, kao i rasporedi nastaveOpširnije >>>
01/10/2014Rezultati ispita iz OFTALMOLOGIJE u oktobarskom 2 ispitnom rokuOpširnije >>>
01/10/2014Rezultati ispita iz predmeta Epidemiologija, oktobar II 2014.Opširnije >>>