Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
27/07/2016KATEDRA ZA GERIJATRIJU - septembarski ispitni rokOpširnije >>>
27/07/2016Katedra za patologiju, Obavestenje o izabranim demonstratorima prakticne nastave za skolsku 2016/2017. godinuOpširnije >>>
26/07/2016Potvrđivanje izlaska na ispit Hirurgija i nega hirurškog bolesnika septembarski ispitni rokOpširnije >>>
26/07/2016Termini polaganja ispita Opšta zdravstvena nega 2 u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Test iz DERMATOVENEROLOGIJE u SEPTEMBARSKOM i OKTOBARSKOM ispitnom roku za studente medicineOpširnije >>>
26/07/2016Zdravstvena nega u kliničko bolničkoj praksi - termin polaganja ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Zdravstvena nega u bolnim stanjima -termin polaganja ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj nezi - termin polaganja ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Zdravstvena nega u vanrednim prilikama - termin polaganja ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Interdisciplinarna zdravstvena nega - termin polaganja ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Teorije i teorijski modeli u zdravstvenoj nezi - termin polaganja ispita u septembarskom ispinom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Metodika nastave zdravstvene nege - termin polaganja ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Zdravstvena nega za fizioterapeute - termin polaganja ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
26/07/2016Opšta zdravstvena nega 1 termin polaganja ispita - septembarski ispitni rokOpširnije >>>
25/07/2016RASPORED POLAGANjA TEORIJSKOG DELA DIPLOMSKOG ISPITAOpširnije >>>
25/07/2016KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU TERMIN ZA PREDISPITNE VEŽBE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
21/07/2016Važno obaveštenje za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege - zakazani testovi iz interne medicineOpširnije >>>
20/07/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. TERMINI TESTOVA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU.Opširnije >>>
19/07/2016KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU- TEST IZ OFTALMOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
18/07/2016Katedra za patologiju, Izbor demonstratora prakticne nastaveOpširnije >>>
15/07/2016Katedra za SRE - Termini ispita iz predmeta Veštine komuniciranja za studente Zdravstvene nege (I god.)Opširnije >>>
15/07/2016Katedra za SRE - Master studije, termini ispita u septembarskom i oktobarskom rokuOpširnije >>>
15/07/2016Katedra za SRE - termini ispita u septambarskom i oktobarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
15/07/2016ZDRAVSTVENA NEGA REZULTATI TESTA IZ NEUROLOGIJE, juli 2016Opširnije >>>
15/07/2016O B A V E Š T E Nj E STUDENTIMA MEDICINE ZA POLAGANjE DIPLOMSKOG ISPITA – ZAKON O UNIVERZITETU, NASTAVNI PLAN 1997.Opširnije >>>
15/07/2016Katedra za anatomiju - Raspored održavanja predispitnih vežbiOpširnije >>>
15/07/2016Katedra za anatomiju - septembarski ispitni rokOpširnije >>>
14/07/2016REZULTATI ISPITA ZDRAVSTVENA/MEDICINSKA STATISTIKA ODRŽANOG 12.07.2016. GODINEOpširnije >>>
14/07/2016Važno obaveštenje za studente medicinske rehabilitacije u julskom ispitnom roku 2016.Opširnije >>>
13/07/2016Medical statistics and informatics - EXAM RESULTSOpširnije >>>
12/07/2016MIKROSKOPSKE LABORATORIJSKE TEHNIKE U MEDICINI - OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
12/07/2016Rezultati testa iz Dermatovenerologije za studente farmacije u julskom ispitnom rokuOpširnije >>>
11/07/2016Rezultati ispita Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj nezi julski ispitni rokOpširnije >>>
11/07/2016Rezultati ispita iz epidemiologije u julskom ispitnom roku 2016. godineOpširnije >>>
11/07/2016Katedra za anatomiju - RASPORED POLAGANJA TESTAOpširnije >>>
08/07/2016Važno obaveštenje-Izvučene komisije za studente zdravstvene nege posle položenog testa 8. 07. 2016. godineOpširnije >>>
08/07/2016Važno obaveštenje-Izvučene komisije za studente medicine posle položenog testa 8. 07. 2016. godine.Opširnije >>>
08/07/2016Urgentna medicina, raspored polaganja usmenog dela ispitaOpširnije >>>
08/07/2016Važno obaveštenje Katedre za internu medicinu - rezultati testa iz interne medicine za zdravstvenu negu i stomatologeOpširnije >>>
08/07/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. PROMENA TERMINA LETNJE PRAKSEOpširnije >>>
08/07/2016Rezultati ispita Opšta zdravstvena nega 2 - julski ispitni rokOpširnije >>>
08/07/2016Rezultati ispita Zdravstvena nega u vanrednim prilikama - julski ispitni rokOpširnije >>>
08/07/2016Patofiziologija, OBAVEŠTENJE ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
08/07/2016Katedra za SRE - Psihologija invaliditeta i Klinička psihologija, rezultati ispitaOpširnije >>>
08/07/2016Rezultati ispita Razvoj motoričkih sposobnosti od 06.07.2016.Opširnije >>>
07/07/2016Infektivne bolesti i nega zaraznog bolesnika - JULSKI ispitni rok - rezultati testa i termini praktičnog dela ispitaOpširnije >>>
07/07/2016Katedra za SRE - Psihologija razvojnog doba, rezultati ispitaOpširnije >>>
07/07/2016HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - TERMINI ISPITA ZA OKTOBARSKI DODATNI ISPITNI ROKOpširnije >>>
07/07/2016HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - TERMINI ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
07/07/2016HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - TERMINI ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
07/07/2016TEST IZ OFTALMOLOGIJE- REZULTATI ( JULSKI ISPITNI ROK 2016)Opširnije >>>
07/07/2016MIKROBIOLOGIJA-Rezultati ispita-Mikrobiologija i imunologija-Zdravstvena nega- Jul 2016Opširnije >>>
07/07/2016Katedra za SRE - Rezultati ispita iz Neuropsihologije i Razvojne i kliničke neuropsihologijeOpširnije >>>
06/07/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA KINEZIOLOGIJA 2Opširnije >>>
06/07/2016Katedra za SRE- Kognitivni razvoj sa principima učenja, rezultati Opširnije >>>
06/07/2016HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA JULSKI ROK 2016.Opširnije >>>
06/07/2016MIKROBIOLOGIJA - Rezultati ispita - Stomatologija - Jul 2016Opširnije >>>
06/07/2016MIKROBIOLOGIJA - Rezultati ispita - Imunologija sa virusologijom - Farmacija - Jul 2016Opširnije >>>
06/07/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. TERMINI ZA USMENI DEO ISPITA IZ KINEZITERAPIJE 2.Opširnije >>>
06/07/2016UNIR, rezultati testa julOpširnije >>>
05/07/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA KINEZIOLOGIJA 1.Opširnije >>>
05/07/2016KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU. USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA KINEZITERAPIJA 1Opširnije >>>
05/07/2016Katedra za patološku fiziologiju i lab.med.-julski rok,test-rezultati-raspored polaganjaOpširnije >>>
05/07/2016HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - REZULTATI TESTA 05.07.2016.Opširnije >>>
05/07/2016MIKROBIOLOGIJA - FARMACIJA - RASPORED ZA USMENI DEO ISPITA JUL 2016Opširnije >>>
05/07/2016MIKROBIOLOGIJA - RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA - JULSKI ROK 2016.Opširnije >>>
05/07/2016Raspored polaganja ispita Hirurgija i nega hirurškog bolesnika - julski ispitni rokOpširnije >>>
05/07/2016MIKROBIOLOGIJA -FARMACIJA JUL 2016Opširnije >>>
05/07/2016Medicina-Rezultati testa iz Mikrobiologije sa parazitologijom i imunologijom - Jul 2016Opširnije >>>
05/07/2016Katedra za patologiju, Raspored za usmeni deo ispita u julskom roku nakon odrzanog prakticnog ispitaOpširnije >>>
05/07/2016Katedra za patologiju, Rezultati prakticnog u julskom roku za studente svih smerova svih generacijaOpširnije >>>
05/07/2016TERMINI ZA USMENI DEO ISPITA ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJEOpširnije >>>
05/07/2016REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE U JULSKOM ISPITNOM ROKU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJEOpširnije >>>
05/07/2016Obaveštenje za studente Specijalne edukacije i rehabilitacije - ISPIT IZ SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI Opširnije >>>
05/07/2016FIZIOLOGIJA SPORTA - Rezultati ispita u julskom ispitnom roku Opširnije >>>
05/07/2016Rezultati testa- Istorija medicineOpširnije >>>
04/07/2016Katedra za patologiju, Obavestenje o uvidu u test za studente koji su polagali test u julskom rokuOpširnije >>>
04/07/2016Department of Pathology, Notification for medical students who did Test in July examination periodOpširnije >>>
04/07/2016Katedra za patologiju, Rezultati testa u julskom roku za studente svih smerova prethodnih generacijaOpširnije >>>
04/07/2016Department of Pathology, SUMMARY TABLE ended with 4th of July 2016, for medical students of the CURRENT generationOpširnije >>>
04/07/2016Katedra za patologiju, Zbirna tabela studenata AKTUELNE generacije zakljucno sa testom u julskom roku 04.07.2016.Opširnije >>>
04/07/2016Raspored polaganja ispita iz predmeta MEDICINSKA REHABILITACIJA za studente medicine jul 2016Opširnije >>>
04/07/2016REZULTATI TESTA IZ PREDMETA MOTORIKA OSOBA SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆU ZA STUDENTE SRE JUL 2016 Opširnije >>>
04/07/2016REZULTATI TESTA IZ OSNOVA KINEZIOLOGIJE SA OPŠTOM KINEZITERAPIJOM ZA STUDENTE SRE JUL 2016Opširnije >>>
04/07/2016KATEDRA ZA GERIJATRIJU - spisak studenata (julski ispitni rok)Opširnije >>>
04/07/2016FIZIOLOGIJA - Rezultati testa (ZN, SRE, MRE)Opširnije >>>
04/07/2016FIZIOLOGIJA - rezultati testa u julskom roku (medicina, stomatologija, farmacija)Opširnije >>>
04/07/2016Raspored polaganja ispita iz Dermatovenerologije za studente medicine u julskom rokuOpširnije >>>
04/07/2016Histologija i embriologija - REZULTATI PRAKTIČNOG ISPITA (4. VII 2016.) Opširnije >>>
04/07/2016Ispit iz predmeta medicinska etika i sociologija, profesionalna etika i medicinska etikaOpširnije >>>
04/07/2016KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU-TERMINI TESTA I ESEJA JULOpširnije >>>
04/07/2016Obaveštenje za studente medicine koji polažu Dermatovenerologiju na engleskom jezikuOpširnije >>>
04/07/2016Ispit iz engleskog jezika u julskom rokuOpširnije >>>
04/07/2016LETNJA PRAKSA ZA STUDENTE FT-DNEVNIK PRAKSE VAŽNOOpširnije >>>
02/07/2016raspored polaganja usmenog ispita iz urgentne medicineOpširnije >>>
01/07/2016Katedra za antomiju - RASPORED POLAGANJA TESTOVAOpširnije >>>
01/07/2016ZDRAVSTVENA NEGA REZULTATI TESTA IZ NEUROLOGIJE, jun 2016 Opširnije >>>
01/07/2016MIKROBIOLOGIJA-Raspored polaganja ispita-Julski rok 2016Opširnije >>>
01/07/2016MIKROBIOLOGIJA - ОBAVESTENJE ZA STARIJE STUDENTE SMERA ZDRAVSTVENA NEGAOpširnije >>>
01/07/2016KATEDRA ZA GERIJATRIJU - julski ispitni rok - svi smeroviOpširnije >>>